Yhdenvertaisuussuunnittelu

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisilla on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvoite koskee myös työnantajia, joilla on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä palveluksessa sekä koulutuksen järjestäjiä. Uuden yhdenvertaisuuslain mukainen suunnitelma on oltava tehtynä 1.1.2017 mennessä. Yhdenvertaisuussuunnitelman voi yhdistää muuhun suunnitelmaan, kuten tasa-arvosuunnitelmaan tai sen voi tehdä omana erillisenä suunnitelmanaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan voi sisällyttää toimia, joiden avulla erilaiset väestöryhmät pääsevät yhdenvertaisesti käyttämään palveluja, esimerkiksi esteettömän liikkumisen varmistaminen, tulkkipalvelut, erikielisten esitteiden tuottaminen sekä esteettömien viestintäkanavien käyttäminen.

Yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöksi on sisällytettävä myös viranomaisen rooli työnantajana yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi saattaa suunnitteluvelvoitteen laiminlyöntiä koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi määrätä asianomaisen toimenpiteisiin velvollisuuksien täyttämiseksi, ja tarvittaessa asettaa antamansa määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

Yhdenvertaisuussuunnittelun kannalta hyödyllistä materiaalia löytyy 14.11.2016 pidetyn Vauhtia yhdenvertaisuussuunnitteluun-seminaarin esityksistä, jotka löydät alta.

Seminaarin puheenvuoroista Jussi Aaltosen esitys "Yhdenvertainen yritys on menestyvä yritys" ja Jenny Rintalan esitys "Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua" löytyvät myös videotallenteina seuraavien linkkien kautta, Jussi Aaltosen esitys ja Jenny Rintalan esitys