Ihmiskaupparaportoija

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja on yksi Suomen vahvimmista ihmiskauppa-asiantuntijoista. Raportoija seuraa ihmiskaupan vastaista työtä Suomessa kokonaisvaltaisesti, seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta.

Raportoija antaa ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen liittyviä ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja. Raportoija voi myös antaa oikeudellista neuvontaa ja poikkeuksellisesti avustaa uhreja oikeudessa. Ihmiskaupparaportoija antaa vuosittain raporttinsa valtioneuvostolle ja laatii laajan raportin suosituksineen eduskunnalle joka neljäs vuosi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ihmiskaupparaportoijana oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja viranomaisten ohella myös ihmiskaupan uhreille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien tuottajilta sekä ihmiskaupan vastaiseen toimintaan tarkoitettua valtionapua saavilta.

Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse ihmiskauppa.yvv(at)oikeus.fi.

Kiireellisissä tapauksissa voi soittaa yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun 0295 666 817 (klo 10–12).