Ihmiskaupan uhrin auttaminen

Ihmiskaupan uhrilla on oikeus saada apua ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä. Apu voi sisältää asumiseen, terveydenhuoltoon, tai henkilön sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä tukitoimia, oikeudellista neuvontaa tai henkilön turvallisuustilanteeseen liittyvää tukityötä.

Tukitoimet pyritään järjestämään kunkin henkilökohtaisen tilanteen mukaisesti. Niillä, joilla on kotikunta Suomessa, käytännön tukitoimista vastaa ensisijaisesti kotikunta. Muiden osalta tukitoimista vastaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä.

Auttamisjärjestelmään päästäkseen pelkkä epäily ihmiskaupan uhriksi joutumisesta riittää.
Auttamisjärjestelmään on hyväksytty myös ihmiskaupan kaltaisten rikosten uhreja. Ihmiskaupan kaltaisia rikoksia ovat törkeä paritus, kiskonnantapainen työsyrjintä ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.

Tarkempaa tietoa ihmiskaupasta ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä löytyy sivustolta www.ihmiskauppa.fi

Apua tarjoavat myös useat järjestöt, kuten Rikosuhripäivystys, Pakolaisneuvonta, Pro-tukipiste ja Monika-Naiset liitto ry.