Yhdenvertaisuusblogi

Voimia! Sávan veajuid! Seerah tunjin! Viõǥǥid!

Lueskelin sunnuntaina Sanosesaameksi -fraasisanakirjaa, ja siitä innostuneena ajattelin hyödyntää osuvia ja ajantasaisia fraaseja tekstissäni. Kokeile sinäkin  Minkäs teet – ii dasa veaje maidige – ij toos vaje maiden – tôôzz ij vuei’t ni mâi’d – mutta tuntuu, että vuodesta toiseen...

Lue

Kirjastojen alaikärajat: ryhmää ei voi rangaista

Yle uutisoi taannoin , että Kouvolan kirjasto harkitsee kirjastoonsa ikärajaa. Syyn tähän sanotaan olevan nuorison ilkivalta ja häiritsevä käyttäytyminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon tulee säännöllisin väliajoin samankaltaisia tapauksia. Nuorisoa halutaan ryhmänä sulkea ulos tietystä...

Lue

Viranomaiset, näyttäkää esimerkkiä: esteettömyys lähtee asenteista

Kun aloitin työt ylitarkastajana yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa noin kaksi vuotta sitten, sain alkajaisiksi pöydälleni yhden toistaiseksi työläimmistä syrjintäkanteluista. Kyse oli erään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelutilojen esteellisyydestä apuvälineitä käyttäville henkilöille. ...

Lue

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus 70 vuotta

Tänään juhlistamme YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistusta, joka hyväksyttiin tasan 70 vuotta sitten, ja sitä seurasivat ensimmäiset kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Pian toisen maailmansodan ja holokaustin jälkeen hyväksytyn julistuksen taustalla oli tarve suojata yksilöä valtion...

Lue

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän itsenäisyyspäivätervehdys

Itsenäisyyspäivä on hyvä hetki miettiä, mikä meitä yhdistää. Miten voimme kehittää Suomea sellaiseksi, että se kannattelee kaikkia ihmisiä ja että kaikki ovat yhtä osallisia yhteisen maan rakentamisessa? Ihmisoikeuksien turvaaminen, moninaisuuden näkeminen voimavarana ja yhteiskunta, johon...

Lue

Maanantai kuuluu kaikille! Työ vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta työelämässä jatkuu

Itävalta järjesti EU-puheenjohtajaohjelmaansa sisältyvänä kokouksen EU:n vammaisten henkilöiden oikeuksista vastaaville valtuutetuille ( Meeting of the EU Ombudspersons for Persons with Disabilities, 15-16 November 2018, Vienna ). Minullakin oli mahdollisuus pitää eilen puheenvuoro vammaisten...

Lue

Ei tekosyitä: myös vammaisen opiskelijan tulevaisuus on työelämässä

Noin 80 prosenttia vammaisista henkilöistä on työmarkkinoiden ulkopuolella. Luku on pysäyttävä. Yksi merkittävä syy heikkoon työllistymiseen ovat työnantajien asenteet: pyörätuoli, opaskoira tai tulkki ei ole tervetullut työpaikalle, vaikka sitä käyttäisi henkilö, jolla on yrityksen tarvitsemaa...

Lue

Ihmiskauppalainsäädäntö Suomessa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Suomen ihmiskaupan vastainen toiminta sai lähtölaukauksensa 2000-luvun alussa, kun Suomi joutui Yhdysvaltain vuosittain julkaiseman ihmiskaupparaportin häpeälistalle passiivisuutensa vuoksi. Samoihin aikoihin YK:ssa hyväksyttiin ihmiskaupan kriminalisointia edellyttävä ihmiskauppalisäpöytäkirja...

Lue

Koulukuljetusten oltava lapsille tuki, ei rasite

Koulujen alettua koulukuljetukset ovat käynnistyneet niin pitkämatkalaisilla kuin taksikyytiä vamman tai terveydentilan vuoksi käyttävilläkin koululaisilla.  Taksikyytien myöntämisessä ja järjestelyissä on paikoin ilmennyt ongelmia. Esimerkiksi Ylen uutisessa kerrotaan lapsista, joiden...

Lue

Miksi moniäänisempi media on parempi media?

Median tehtävä on heijastaa yhteiskuntaa, kuvata todellisuutta ja toisaalta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä rakentaa tulevaisuutta. Mutta kenen todellisuutta media kuvailee, millainen maailma mediassa rakentuu, ja miksi tämä keskustelunaihe on tärkeä? Tiistaina 17.7. Porissa...

Lue

Kohti laadukkaampaa turvapaikkaprosessia

Viimeisen kolmen vuoden aikana tiukentunut turvapaikkapolitiikka ja siihen perustuva viranomaistoiminta näyttävät johtaneen sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta vaikeasti perusteltaviin lopputuloksiin. Maahanmuuttoviraston tuoreessa selvityksessä on tehty päätösten laadunarviointia ja...

Lue

Valvonta turvaa maastapoistettavien oikeuksia

Maastapoistamisten valvonta rakentui alun perin eurooppalaisessa viitekehyksessä estämään käytännössä ilmenneitä perus – ja ihmisoikeusloukkauksia. Vuonna 2014 valvontatehtävä tuotiin ulkomaalaislakiin ja tehtävä vakiintui ensin osaksi vähemmistövaltuutetun toimintaa ja sen jälkeen valvontaa on...

Lue

Etnisen profiloinnin kielto otettava tosissaan

“Varmaan ei mene yhtään kuukautta ettei kävisi niin, että vartija tulisi seuraamaan kun käyn kaupassa” Laulaja HIlja Grönfors, Pysäytetyt- hankkeen sivuston videolla profiling.fi/mm/fi Syrjivällä etnisellä profiloinnilla tarkoitetaan sitä, että kontrollitoimien – esimerkiksi poliisin...

Lue

Tarinoita, tekoja ja saavutuksia yhdenvertaisuuden puolesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut ensimmäisen kertomuksen eduskunnalle. Yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain mukaan valtuutettu antaa kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomuksen yhdenvertaisuuden toteutumisesta.  Mikä on yhdenvertaisuuden tila Suomessa, mitkä asiat ovat...

Lue

Turvapaikanhakijoiden kavennetut oikeudet – mikä on oikeusvaltion tila?

Kolmen viimeisen vuoden aikana meillä Suomessa on luotu kuvaa, että olemme vastaanottaneet suuren joukon turvapaikanhakijoita, joista enemmistö ei ole tullut tänne niin sanotusti oikeista syistä, on epäilty, että he ovat saapuneet enemmänkin paremman elämän toivossa kuin uhkaa tai vainoa paeten....

Lue

Ihmiskaupan uhrien tuntematon tulevaisuus

Viime viikon perjantaina yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Euroopan kriminalipolitiikan instituutti (HEUNI) julkaisevat yhteistyössä tekemänsä selvityksen ”Tuntematon tulevaisuus: selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta”. Laajaan empiiriseen aineistoon nojautuvan...

Lue

Apua vain harvoille ja valituille?

Suomessa on lähes kahden vuosikymmenen aikana saavutettu paljon ihmiskaupan vastaisessa työssä. Mutta, Miksi ihmiskaupan tunnistaminen takkuaa edelleen? Miksi uhrit eivät ohjaudu viranomaisavun piiriin silloinkaan, kun heille siihen mahdollisuus tarjotaan? Miksi ero arvioidun ja...

Lue

Kohtuulliset mukautukset vammaisten oikeus pääsykokeissa

Kuvittele, että olet hakemassa opiskelupaikkaa. Olet päntännyt koko kevään, käynyt valmennuskurssin ja tsempannut tosissasi, että opiskelupaikka vihdoin sinulle aukeaa. Tulet paikalle ajoissa, odotat pääsyä tehtävien kimppuun. Muut ohjataan suureen saliin, mutta sinut viedään yksin pimeään...

Lue

Pohdintaa viranomaisten osallistumisesta Pride-kulkueeseen

Olemme saaneet lähipäivinä kriittistä palautetta viranomaisrekastamme Pride-kulkueessa . Ymmärrän kritiikin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustaminen edellyttää viranomaisilta johdonmukaista toimintaa ja konkreettisia tekoja. Tähän velvoittaa...

Lue

Uusi yhdenvertaisuuslaki ja YK:n vammaissopimus muuttavat Suomea yhdenvertaisemmaksi vammaisille henkilöille

Yhdysvalloissa matkustaessani jäin miettimään, miksi vammaisten henkilöiden asema siellä näyttää monilta osin edistyneemmältä kuin täällä kotosuomessa. Monet televisio-ohjelmat viitotaan, katukuvassa näkyy enemmän pyörätuolia käyttäviä henkilöitä ja esteettömyyden huomaa julkisissa...

Lue

Yhdenvertainen viestintä lisää luottamusta viranomaisiin - yhdenvertaisuusblogi

Yhdenvertaisuusblogi

Tämä on yhdenvertaisuusvaltuutetun blogi. Kirjoituksissa yhdenvertaisuusvaltuutettu ja toimiston henkilökunta sekä ulkopuoliset kirjoittajat pohtivat syrjinnän puuttumiseen ja yhdenvertaisuuteen liittyyviä aiheita. 

Blogitekstejä saa kommentoida, mutta kaikki kommentit ennakkomoderoidaan. Hyväksymme ainoastaan asiallisia jokaisen ihmisarvoa kunnioittavia kommentteja.