Yhdenvertaisuusblogi

Ketään ei saa pitää säilössä ilman lainmukaisia edellytyksiä, ei edes poikkeusoloissa

Poikkeusoloissa perusoikeuksien merkitys korostuu jokaisen elämässä. Organisaatiot sopeuttavat toimintaansa kriisin olosuhteisiin ja moni asia ei toimi kuten ennen. Kun ratkaistavana on yhtä aikaa monta yhteiskunnallisesti merkittävää ongelmaa, saattavat haavoittuvassa asemassa olevien ongelmat...

Lue

Sápmelaččaid vuoigatvuođat ollašuvvet duopmostuoluin, muhto dan haddi lea allat

Duvle ávvudedje sámiid álbmotbeaivvi ja sámeleavga gessojuvvui máŋgga leavgastággui. Sámiid sajádat eamiálbmogin gáibidivččii čalmmusteami beaivválaččat sin lágalaš vuoigatvuođaid ollašuvvama dihtii. Dat lea dál dávjá guhkes gearretproseassaid duohken. Okta guhkes ja hui mearkkašahtti...

Lue

Saamelaisten oikeudet toteutuvat tuomioistuimissa, mutta sen hinta on korkea

Taannoin vietettiin saamelaisten kansallispäivää ja Saamen lippu nousi moneen salkoon. Saamelaisten asema alkuperäiskansana vaatisi kuitenkin jokapäiväistä huomiota heidän laillisten oikeuksiensa toteutumiseksi. Nyt se on usein pitkien oikeusprosessien takana.   Yksi pitkä ja...

Lue

Yhdenvertainen viestintä lisää luottamusta viranomaisiin

Valtioneuvoston kanslia julkaisi vuoden 2019 lopussa uuden ohjeen valtion viestijöille. Uudessa valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeessa määritellään periaatteet ja toimintatavat valtionhallinnon viestinnälle normaaliolojen tehostettua viestintää vaativissa tilanteissa ja viestinnälle...

Lue

Ihmiskauppa seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan muotona

Ihmiskauppa seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan muotona on tänään, kansainvälisenä YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä ajankohtainen aihe. Vuoden 2014 raportissaan eduskunnalle (s. 101-102) kansallinen ihmiskaupparaportoija avasi sekusaalisen hyväksikäytön...

Lue

Pakolaisoikeuden tarkoitus on suojata oikeutta elämään – Mitä Suomen tulisi oppia EIT:n tuomiosta?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi torstaina 14.11.2019 antamassaan tuomiossa, että Suomi rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimusta irakilaisen perheenisän turvapaikkahakemuksen käsittelyssä. Tapauksessa Migri ja Helsingin hallinto-oikeus katsoivat, etteivät kansainvälisen suojelun...

Lue

Ruotsin kielen asema on tärkeä demokratiakysymys koko Suomelle ja Euroopalle

6. marraskuuta vietettiin ruotsalaisuuden päivää. Päivä on vuodesta 1908 lähtien yhdistänyt Suomen ruotsinkielisiä. 6. marraskuuta 1632 on kuningas Gustav II Adolfin kuolinpäivä, jota on juhlistettu Ruotsissa 1800-luvulta lähtien. Alussa kunnianosoituksena vanhalle suurvallan ajalle, nykyään...

Lue

Kehitysvamman omaavien nuorten työpaja Ihme ja Kumman Anaisin puhe yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Hyvä yhdenvertaisuusvaltuutettu Minä olen Anais. Olen 26-vuotias nuori ja parhaillaan pääsääntöisesti opiskelen Turun Yliopistossa. Opiskelujeni lisäksi työskentelen osa-aikaisesti radiotoimittajana. Opiskelun ja työn ohella harrastan pianonsoittoa ja lukemista. Asun itsenäisesti...

Lue

Hankkeista jatkuvuuteen saamelaisessa koulutuksessa

Saamelaisten koulutuksen saralta on kantautunut runsaasti positiivisia uutisia. Vuosikymmenten kehitys suomalaistamiseen tähdänneistä asuntolakouluista saamenkielisen koulutuksen nykyiseen tarjontaan kotiseutualueen kunnissa on ollut huima. Perusopetuksessa Inarissa, Utsjoella, Enontekiöllä ja...

Lue

Prošeavttain bistevašvuhtii sápmelaš skuvlejumis

Sámi skuvlejumi suorggis leat gullon valjis positiiva ođđasat. Jahkelogiid ovdáneapmi ásodatskuvllain ja daid suomaiduhttinfiggamušain dálá sámegielat skuvlejumi fálaldahkii ruovttuguovllu gielddain lea leamašan stuoris. Vuođđooahpahusas Anáris, Ohcejogas, Eanodagas ja Soađegilis sámegielat...

Lue

Haavâin jotkuuvâšvuotân sämmilii škovliittâsâst

Sämmilij škovliittâssyergist láá kullum ennuv positiivliih uđđâseh. Iheluuvij ovdánem lädijdutmân viggee asâttâhškoovlâin sämikielâlii škovliittâs tááláá falâldâhân päikkikuávlu kieldâin lii lamaš váldálâš. Vuáđumáttááttâsâst Anarist, Ucjuuvâst, Iänuduvâst já Suáđigilist sämikielâ mättee uáppein...

Lue

Haʹŋǩǩõõzzin juätkkjemvuõʹtte sääʹm škooultõõzzâst

Saaʹmi škooultõõzz pirr liâ kuâddõõttâm vââʹljest positiivla ođđâz. Lååi iiʹjji ooudâsviikkmõš lääʹddlâsttmõʹšše tillʼlõvvum aazztõkškooulin sääʹmǩiõllsa škooultõõzz ânnʼjõõžž taʹrjjummša dommvuuʹd kooʹddin lij leämmaž šurr. Vuâđđmättʼtõõzzâst Aanrest, Uccjooǥǥâst, Jeänõõǥǥâst da Suäʹdjlest...

Lue

On aika arvioida ihmiskaupan uhrien oleskelulupaperustetta

Ulkomaalaislain mukaan ihmiskaupan uhrilla on oikeus saada oleskelulupa kahdessa tilanteessa: tilapäinen lupa silloin, kun maassa oleskelu on perusteltua rikosprosessin vuoksi, ja jatkuva lupa silloin, kun henkilö on erityisen haavoittuvassa asemassa.  Tämä lupaperuste lisättiin...

Lue

TET-jakso ei saa perehdyttää työelämän syrjintään

”Äiti, elämä ei ole reilua.” Näin totesi 15-vuotias tyttö äidilleen TET-harjoittelun kaaduttua siihen, että hän käyttää pyörätuolia ja tarvitsee avustajaa. Koulun TET-jaksojen tarkoitus on mahdollistaa oppilaan tutustuminen työelämään kouluaikana. Syrjintä on työpaikoilla kiellettyä, myös...

Lue

Naisten oikeus pukeutua haluamallaan tavalla on myös tasa-arvokysymys

Yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi keskiviikkona 4.9.2019 ( Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n kanssa samansuuntaisen) suosituksen , joka on herättänyt keskustelua. Suosituksessa todettiin, että joidenkin musliminaisten käyttämälle uima-asulle ”burkinille” uimahalleissa...

Lue

Avustajakoira liikkuu siellä missä sen käyttäjäkin

”Pahoittelen, mutta tänne ei saa tuoda koiria.” Tällaiseen lauseeseen pysähtyvät liian monen vammaisen henkilön suunnitelmat viettää iltaa ravintolassa, käydä teatterissa tai esimerkiksi tehdä vaateostoksia. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee säännöllisesti yhteydenottoja, joissa avustajakoiran...

Lue

Yhdenvertainen festarikesä alkaa asenteista

Kesä on festivaalien ja tapahtumien kulta-aikaa. Jo suosituimmat festivaalit keräävät satojatuhansia kävijöitä. Kun mukaan lasketaan kaikki ympäri Suomea järjestettävät tapahtumat, koskettaa kesäisiin menoihin osallistuminen varsin suurta joukkoa. Haluan muistuttaa, että vammaisilla henkilöillä...

Lue

Perhe-elämä - perusoikeus vain hyväpalkkaisille?

Mikä on tärkeintä elämässä? Yleisin vastaus kysymykseen taitaa olla perhe. Perhe-elämä onkin suojattu useissa ihmisoikeussopimuksissa, ja sitä pidetään yhtenä keskeisimmistä ja kiistattomimmista ihmisoikeuksista. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella...

Lue

EU-vaalit ovat myös ihmisoikeusvaalit

Euroopan unionin alueella yksilön oikeuksia turvaavat kansainvälisten sopimusten ohella EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet. Euroopan unioni perustuu yhteisille arvoille: ihmisarvon kunnioittamiselle, vapaudelle, kansanvallalle, tasa-arvolle, oikeusvaltiolle ja...

Lue

Sujuvoittamisprojekti murensi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa

Viime vuosien aikana turvapaikanhakijoiden asemaa on Suomessa heikennetty lainmuutoksin ja viranomaiskäytäntöjen kiristyksin. Yksi merkittävimmistä turvapaikanhakijoiden asemaan kohdistuneista lainmuutoksista oli vuonna 2016 voimaan tullut niin kutsuttu oikeusapu-uudistus. Tehokkaampaan...

Lue

Yhdenvertainen viestintä lisää luottamusta viranomaisiin - yhdenvertaisuusblogi

Yhdenvertaisuusblogi

Tämä on yhdenvertaisuusvaltuutetun blogi. Kirjoituksissa yhdenvertaisuusvaltuutettu ja toimiston henkilökunta sekä ulkopuoliset kirjoittajat pohtivat syrjinnän puuttumiseen ja yhdenvertaisuuteen liittyyviä aiheita. 

Blogitekstejä saa kommentoida, mutta kaikki kommentit ennakkomoderoidaan. Hyväksymme ainoastaan asiallisia jokaisen ihmisarvoa kunnioittavia kommentteja.