Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien toimijoiden ja viranomaisten välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunta korvaa aiemman vähemmistöasiain neuvottelukunnan. Samalla uuden neuvottelukunnan toimiala laajeni kaikkiin syrjintäperusteisiin paitsi sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän, joka kuuluu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtävään.

Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Jäseniä neuvottelukunnassa on 37. Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ensimmäinen neuvottelukunta aloitti toimintansa 15.10.2016. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin.

Valtioneuvoston on asettanut seuraavat neuvottelukunnan jäsenet (kauden aikana saattaa tapahtua muutoksia):

Puheenjohtaja

Kirsi Pimiä, yhdenvertaisuusvaltuutettu

Jäsenet

Panu Artemjeff, oikeusministeriö
Maria Kaisa Aula, Väestöliitto ry
Tapio Bergholm, SAK ry
Juha Beurling, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
Anas Hajjar, Suomen Islamilainen Neuvosto SINE ry
Laura Heinonen, Allianssi ry
Eeva Holopainen, Suomen Punainen Risti
Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Markku Jokinen, Kuurojen liitto ry
Matti Jutila, Ihmisoikeusliitto
Peter Kariuki, Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Anja Lahermaa, STTK ry
Laura Maria Latikka, USKOT-foorumi ry
Eila Linnanmäki, THL
Stanislav Marinets, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry
Tiina Mantere, sisäministeriö
Sinikka Mikola, Kuntaliitto
Abdule Mohamed, Somaliliitto ry
Erik Munsterhjelm, Folktinget
Liisa Murto, Kynnys ry
Leena Nissilä, Opetushallitus
Pia Oksanen, Amnesty International ry
Pentti Pieski, Saamelaiskäräjät
Miia Pitkänen, Lastensuojelun keskusliitto ry
Ilari Rantakari, Moniheli ry
Miika Sahamies, Akava ry
Daniel Shaul, Helsingin juutalainen seurakunta
Aki Siltaniemi, SOSTE ry
Kerttu Tarjamo, Seta ry
Jenni Tuominen, Monika-Naiset liitto ry
Amu Urhonen, VANE
Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö
Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto ry
Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain liitto ry
Leena-Kaisa Åberg, RIKU

Neuvottelukunnan sihteeri

Päivi Al-Tameemi, erikoissuunnittelija
paivi.al-tameemi(at)oikeus.fi
puh: 0295 666 805