Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien toimijoiden ja viranomaisten välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunta korvaa aiemman vähemmistöasiain neuvottelukunnan. Samalla uuden neuvottelukunnan toimiala laajeni kaikkiin syrjintäperusteisiin paitsi sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän, joka kuuluu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tehtävään.

Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu. Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäinen neuvottelukunta aloitti toimintansa 15.10.2016. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 2.4.2020-1.4.2023

Valtioneuvosto on asettanut 2.4.2020-1.4.2023 toimikaudeksi seuraavat neuvottelukunnan jäsenet (kauden aikana saattaa tapahtua muutoksia):

Puheenjohtaja

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Jäsenet

Jari Antikainen, Valvira

Hunderra Assefa, Nuoret Muslimit (NUMU) ry

Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto

Mika Happonen, valtiovarainministeriö 

Satu Honkala, Opetushallitus

Hanne Huvila, sisäministeriö

Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Tuomas Aslak Juuso, saamelaiskäräjät

Petteri Keränen, SETA ry

Niina Kilpelä, ympäristöministeriö

Outi Kumpuvaara, sosiaali- ja terveysministeriö

Katri Kuusikallio, USKOT –foorumi ry

Anja Laherma, STTK ry

Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat/Suomen saamelaisnuoret ry

Anu-Tuija Lehto, SAK ry

Tove Lindell, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget)

Eila Linnanmäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Bahar Mozaffari, Monika-naiset liitto ry

Elina Nieminen, Vammaisfoorumi ry

Ville Nieminen, Kuntaliitto

Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Yrsa Nyman, oikeusministeriö

Pia Puu Oksanen, Amnesty ry

Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Toni Piispanen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Miia Pitkänen, Lastensuojelun keskusliitto ry

Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto

Atte Rytkönen, Suomen yrittäjät ry

Tero Saarikivi, Poliisihallitus

Sanna Saarimaa, Invalidiliitto ry

Miika Sahamies, Akava

Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Antirasistinen Foorumi

Aija Salo, Ihmisoikeusliitto

Helena Torboli, Kuurojen liitto ry

Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari

Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto/ Centralförbundet för de gamlas väl ry

Mika Välimaa, Kynnys ry

Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain Liitto ry