Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Totalvägrare frigavs, hovrätten åsidosatte diskriminerande lagstiftning 23.02.2018 PRESSMEDDELANDE
Klädaffär dömd för etnisk diskriminering – målsägande får både gottgörelse och skadestånd 25.09.2017 PRESSMEDDELANDE
Myndigheter deltar tillsammans med diskrimineringsombudsmannen i Helsingfors Pride parad 22.06.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: Rasism under demonstrationer får inte tillåtas 08.06.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen ger rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer 17.05.2017 PRESSMEDDELANDE
Social- och hälsovårdstjänster som respekterar minoriteters rättigheter förutsätter ett praktiskt grepp 09.05.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen önskar att kyrkan söker en lösning som möjliggör vigsel av samkönade par – kyrkan har en plikt att främja likabehandling 03.05.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannens observationer under returneringsflyget till Afghanistan 3.4.2017 11.04.2017 PRESSMEDDELANDE
Studerande fick gottgörelse för trakasserier – kränkande kommentarer från läraren under lektionen 06.04.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen och Förbundet för Mänskliga Rättigheter efterlyser kommunalvalskampanj fri från hatretorik 17.03.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen nöjd med nämndens beslut: Att neka fertilitetsvård på grund av sexuell läggning bröt mot diskrimineringslagen 20.12.2016 PRESSMEDDELANDE
Diskriminering, utanförskap och attitydproblem vardag för personer med funktionsnedsättning 12.12.2016 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: Naziflagga i fönstret är olagligt trakasseri 02.12.2016 PRESSMEDDELANDE
Nationella rapportören om människohandel föreslår specialenhet för polisen 26.10.2016 PRESSMEDDELANDE
Nordiska människohandelsexperter samlas i Helsingfors 19.10.2016 PRESSMEDDELANDE
Nationella rapportören om människohandel: Finlands praxis för uppehållstillstånd exponerar människohandelsoffer för fortsatt utnyttjande 15.09.2016 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: Förvaltningsdomstolens beslut viktig – olika familjeformer bör erkännas även gällande invandring 30.06.2016 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannens första år – 2015 20.06.2016 PRESSMEDDELANDE
Nationella rapportören om människohandel: Det sexuella utnyttjandet hamnade i skymundan i människohandelsdom 08.06.2016 PRESSMEDDELANDE
Förvaltningsdomstolen för andra gången: S-banken har diskriminerat kunder i sin identifieringsprocess 02.06.2016 PRESSMEDDELANDE