Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Avlägsnande ur landet

För en person som saknar laglig uppehållsrätt i Finland fattas ett beslut om avvisning eller utvisning. 

Med avvisning avses antingen att en utlänning vid ankomsten till landet nekas inresa i landet vid gränsen eller att en utlänning som rest in i landet utan uppehållstillstånd avlägsnas ur landet. Med utvisning avses att en person som redan haft uppehållstillstånd avlägsnas ur landet.

Om personen inte avlägsnar sig ur landet frivilligt, kan hen eskorteras antingen en del av eller hela resan tillbaka till ursprungslandet. Verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet sköts av polisen eller gränskontrollmyndigheten.