Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Ombudsmannen

 

"Jämställdhet hör till våra grundläggande rättigheter." 

 

"Vem som helst kan bli diskriminerad i något skede av livet. Det är fel. Ingen får utan en godtagbar grund ställas i en ojämlik ställning av en personrelaterad orsak. Jämställdhet och diskrimineringsförbud baserar sig på internationella fördrag om mänskliga rättigheter och är centrala principer i EU:s reglering av grundläggande rättigheter och i Finlands grundlag." Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsman

 

Kirsi Pimiä arbetar som diskrimineringsombudsman sedan 15.5.2015.

Hon är jurist och har tidigare arbetat med många olika uppgifter i riksdagen, statsrådets kansli, justitieministeriet, utrikesministeriet och universitetet. Grundläggande och mänskliga rättigheter har alltid legat henne varmt om hjärtat.

Som diskrimineringsombudsman är Pimiäs viktigaste mål att proaktivt främja likabehandling och effektivt ingripa i diskriminering. Detta förutsätter enligt henne aktiv växelverkan och synlighet i människornas vardag.

 

Mera tankar om diskriminering och främjande av likabehandling från Kirsi Pimiä samt byråns personal i diskrimineringsombudsmannens blogg.