Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Equinet: Rekommendation för ett rättvist och jämlikt Europa: att återuppbygga våra samhällen efter covid-19 27.07.2020 NYHETER
Diskriminering av romer: Också diskriminerande instruktioner är förbjudna 07.07.2020 NYHETER
Högskolornas språkkrav och urvalskriterier 06.07.2020 NYHETER
EU:s direktiv som förbjuder etnisk diskriminering fyller 20 år 29.06.2020 NYHETER
Kristina Stenman blir diskrimineringsombudsman 20.05.2020 NYHETER
Den färska Eurobarometern berättar om attityder mot sexuella- och könsminoriteter 28.10.2019 NYHETER
Privata omklädningsrum i simhallar främjar likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning 23.09.2019 NYHETER
Rekommendationerna av Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans 11.09.2019 NYHETER
Diskrimineringsombudsmannens förslag till regeringsförhandlingarna 16.05.2019 NYHETER
En seger för likabehandlingen - ny praxis inom fertilitetsvården 11.04.2019 NYHETER
Hur skulle ett regeringsprogram se ut som baserade sig på de skrivningar som presenterades i valpanelen Ode till likabehandling? 02.04.2019 NYHETER
Arbetet mot diskriminering och hatretorik i valkampanjer 29.03.2019 NYHETER
Riksdagen godkände med stor majoritet arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande om diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 01.03.2019 NYHETER
Ode till likabehandling 6.3.2019 11.02.2019 NYHETER
Samkommun betalade gottgörelse för rättskränkning på en psykiatrisk avdelning 04.02.2019 NYHETER
Hovrättsdomen som frigav totalvägrare har vunnit laga kraft 16.11.2018 NYHETER
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen behandlas i utskotten 02.10.2018 NYHETER
Om diskrimineringsombudsmannens uppgift att övervaka avlägsnanden ur landet 05.07.2018 NYHETER
Diskrimineringsombudsmannens uppgift som övervakare av avlägsnanden ur landet i korthet 14.11.2017 NYHETER
Skyddet mot diskriminering inom service och tjänster 13.11.2017 NYHETER
— 20 Items per Page
Visar 1-20 av 34 resultat.