Berättelser om arbetet mot människohandel

Låt oss göra Finland till ett land där det inte finns risk för människohandel

Jag minns fortfarande situationerna för nästan 20 år sedan väl, när jag försökte övertyga olika aktörer om att det förekommer människohandel i Finland. Det var som om jag hade berättat sagor. Inte en enda dom för människohandel hade fällts och hjälpsystemet för offer för människohandel...

Läs mer

Verksamheten mot människohandel förutsätter tvärsektoriellt samarbete

Jag har arbetat som polis i mer än tjugo år och som utredningsledare i nästan tio år. I egenskap av brottsutredare har jag deltagit i utredningar av väldigt varierande brott. I mitt arbete som utredningsledare har jag under den största delen av tiden ansvarat för utredningen av allvarliga brott,...

Läs mer

”vad känslan av skam för med sig”

Bland flödet av människor som strömmar genom en transitförläggning för asylsökande årligen träffar vi ofta på dem som har fått sin frihet berövad i människohandelns namn. För många av dessa offer är människohandel ett okänt begrepp, men de berättar om drömmar som gått i kras och om hur någon...

Läs mer

”Om något låter för bra för att vara sant är det knappast sant”

En kriminalöverkonstapel som i många år hade arbetat med utlänningsärenden utförde tillsammans med en intressegrupp övervakning av utlänningar i ett medelstort och framgångsrikt industriföretag, som befann sig i ett aggressivt tillväxtskede. Kriminalöverkonstapeln blev positivt överraskad över...

Läs mer

Att kämpa mot människohandel främjar jämställdhet

För över tio år sedan kom en granne med en undernärd flicka från Uzbekistan till Kriscentrum Monika för att få hjälp. Flickan hade bott illegalt i Ryssland och där träffat en finländsk man, som hon hade gift sig med. Efter att hon flyttade till Finland var förhållandena annorlunda än vad hon...

Läs mer

Ett land där arbetsrelaterad människohandel identifieras

Första gången jag stötte på människohandel som företeelse var vid övergången till 2010-talet när Finlands nationella rapportör om människohandel höll en föreläsning. Frågan föll i glömska för flera år framöver tills jag en gång av en advokat fick höra om två indiska män som inte hade några...

Läs mer

Att bygga upp förtroende mellan människohandelsoffret och den som hjälper är en långsam process

Jag blev tillfrågad att komma och bistå en ung kvinna vid ett förhör där hon var misstänkt för brott. I början av förhöret var kvinnan rädd och reserverad. Hon förstod helt klart inte hur hon hade hamnat i den situation hon befann sig i. Av kvinnans berättelse framgick det väldigt snabbt att...

Läs mer

Grundandet av människohandelsrapportören: Mot att göra förändring

Att inrätta mandatet för den nationella rapportören om människohandel föreslogs första gången i handlingsplanen mot människohandel, som godkändes år 2005. Jag fungerade som ordförande för arbetsgruppen som utarbetade planen. Då var tanken att genom att samla in information självständigt och...

Läs mer

Från offer till självständig människa

Pro-tukipiste har sedan början av 2000-talet fått vara med och se hur arbetet mot människohandel har framskridit i Finland både på strukturell och individuell nivå. Kärnan i vårt arbete mot människohandel ligger i att förmedla den förståelse vi genom vårt praktiska kundarbete får till de...

Läs mer

Att identifiera könsrelaterad skam hjälper män att få hjälp

När jag började mitt arbete i början av år 2015 var åtta av Brottsofferjourens klienter människohandelsoffer. I år har vi över 240 klienter som är offer för människohandel eller brott som är närbesläktade med människohandel. Av de här offren har över 170 utsatts för arbetsrelaterad...

Läs mer

Vi ser inte vad som sker innanför alla väggar

Jag kommer ihåg ett rättsfall som behandlades för några år sedan i olika rättsinstanser, ett fall där jag fungerade som åklagare. Händelserna började med att en ung flicka, ännu ett barn, som levde under verkligt svåra omständigheter, såg en annons på nätet där en man sökte sällskap. Kerttu tog...

Läs mer

Identifiering av tvångsäktenskap som en form av människohandel

Vid Migrationsverkets asylenhet utvecklas verksamheten mot människohandel ständigt och det har varit fint att märka att vi hela tiden gör framsteg i vårt arbete. Ett utvecklingsområde har varit att starkare fokusera på människohandel i kontexten av könsrelaterat våld.  År 2017 anslöts...

Läs mer

Framsteg i hur traumapsykologisk kunskap används i arbetet mot människohandel

Jag är till mitt yrke psykolog specialiserad i traumapsykologi, arbetshandledare och utbildare. Under mina arbetsår har jag alltid nu och då stött på människohandel. Jag har mött människohandel i mottagningsarbetet både vid olika organisationers tjänster med låg tröskel, i studenthälsovårdens...

Läs mer

Forskningen är viktig för att lyfta fram arbetsrelaterad människohandel

Jag blev bekant med människohandelsfrågan i slutet av 1990-talet. Jag reste då runt i Baltikum och Norden för att kartlägga organisationers beredskap att hjälpa människohandelsoffer som utsatts för sexuellt utnyttjande. På den tiden talade man inte särskilt mycket om arbetsrelaterad...

Läs mer

Med gott samarbete kan vi uppnå ett rättvist slutresultat

Under årens lopp har jag varit åklagare i många människohandelsbrott. Av dem har särskilt ett stannat i minnet med anledning av de många formerna av god praxis. Fallet i sig var ett mycket klassiskt exempel på människohandel. Grace (namnen i texten är fingerade) hade varit frisör i Edo State...

Läs mer

Hjälpsystemet fungerar då offret får den hjälp hen behöver

Människohandel är en form av utnyttjande där offret inte utan hjälp har möjlighet att frigöra sig från utnyttjandet. Detta har vi inom Finlands nationella hjälpsystem för offer för människohandel kunnat konstatera under våra snart femton verksamma år. Under denna tid har hjälpsystemet utvecklats...

Läs mer

Från att behöva stöd till att stå på egna ben – ”då har jag lyckats”

Alla offer för människohandel är olika, liksom också deras servicebehov. Att hjälpa ett offer är en långsam och utdragen process. Genom att gång på gång upprepa saker skapar man förtroende och stöder klienten till att så småningom bli självständig. Ofta tänker man att terapi hjälper människor...

Läs mer

Förhållningssättet mot människohandel har ändrats – ingen mer förvåning och misstro

De första människohandelsfallen avvek betydligt från ärendena som tidigare hade behandlats inom Servicefacket PAM. Mitt första människohandelsfall fick sin början genom att huvudmannen med hjälp av sin kamrat kom direkt för att träffa mig. Fallet var på alla sätt speciellt och ju mer jag satte...

Läs mer

”Jag tänkte nog att jag inte blir rätt behandlad”

De offer för människohandel som vi stöter på i Flyktingrådgivningens arbete har utan undantag utländsk bakgrund och redan den här utgångspunkten gör att de har ett klart behov av rådgivning. Erfarenheterna av att ha blivit utnyttjad är i allmänhet mycket traumatiserande, särskilt om utnyttjandet...

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål är ett problem som samhället måste lösa

Med tjugo års erfarenhet av verksamhet som avslöjar människohandelsrelaterade brott, kan jag konstatera att det är mycket svårt att identifiera människohandel. När en person kommer in till polisinrättningen, kan man genom undersökningen reda ut om personens berättelse är sann. Den största delen...

Läs mer
— 20 Items per Page
Visar 1-20 av 21 resultat.

Människohandelsberättelser

Under den nationella människohandelsapportörens jubileumsår 2019 vill vi lyfta fram framgångshistorier inom arbetet mot människohandel.  Med hjälp av berättelserna vill vi berätta om det viktiga pionjärarbete som alla dessa sakkunniga inom arbetet mot människohandel har utfört.