Alla har rätt till måndagar!

 

Video: Videon beskriver en vanlig kontorsmiljö på måndagmorgon. Människor är trötta och såsar. Måndag är ett privilegium som alla inte har. Över 80 % av personer med funktionsnedsättning står utanför arbetslivet. Alla har rätt till #måndagar! 

Diskriminerigsombudsmannens och Människorättscentrets kampanj "Alla har rätt till måndagar" påminner om att personer med funktionsnedsättning har en dålig sysselsättningsgrad i Finland och om rätten till likabehandling och till att visa sin kompetens i arbetslivet. Varför används ofta inte högt utbildad och motiverad arbetskraft? 

Måndag är ett privilegium

Upp till 1,9 miljoner finländare i arbetsför ålder har en långtidssjukdom eller funktionsnedsättning men av de personer som har en funktionsnedsättning arbetar bara 15-20 %. Måndagar är alltså ett privilegium som inte alla har. 

Statistik

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet har 1,9 miljoner finländare i arbetsför ålder en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning. Av dessa bedömer 600 000 att detta inverkar på arbete och möjligheterna att få arbete.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd får 241 000 personer i arbetsför ålder i Finland sociala förmåner för funktionsnedsättning. Antalet är det samma som sju procent av människorna i arbetsför ålder.

Enligt en nyligen utförd enkät av Människorättscentret och Handikappforum har 14 procent (=2022) av de människor som har en funktionsnedsättning lönearbete. Av respondenterna har 43 procent heltidspension.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ungefär 60 procent av de människor som har en funktionsbegränsning utbildning på mellanstadie- eller högskolenivå. Av befolkningen som inte har funktionshinder har 78 procent utbildning på mellanstadie- eller högskolenivå.

Kom med!

Kampanjen startade den 22.10.2018 och fortsätter till mitten av november. 

Kampanjens huvudarena är de sociala medierna: På Facebook och Twitter med hastagen #maantai och #måndag. Dessutom kommer kampanjen att synas på Instagram. Ni får gärna dela kampanjmaterialet. 

Pressmeddelande

Vi utmanar alla arbetsgivare att göra gemensam sak av likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Instruktioner för att delta: 

Kertokaa sosiaalisen median kanavissanne, että #maanantai kuuluu kaikille. Samalla on hyvä tilaisuus kertoa, mitä konkreettisia askelia yrityksesi on ottanut vammaisten henkilöiden työllistymisen hyväksi. Kannustamme tulemaan kampanjaan mukaan, vaikka vammaisten henkilöiden  yhdenvertaisuutta ja oikeuksia edistävä teko olisi yrityksessänne vasta suunnitteilla.

Berätta i era sociala medier att alla har rätt till måndagar. Samtidigt har ni en chans att berätta vilka konkret åtgärder just ert företag har gjort för att främja sysselsättningen hos personer med funktionsnedsättning. Vi uppmuntrar er att komma emd i kampanjen också om ni ännu är i planeringsskedet gällande främjandet av rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning.

Det finns många sätt att främja rättigheterna och likabehandlingen hos personer med funktionsnedsättnig. Bra verktyg kan vara till exempel: 

1. En likabehandlingsplan
2. Tillgänglighetskartläggning
3. Understrykandet av mångfald i rekryteringen 

Följande arbetsgivare är med i kampanjen: