Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Likabehandling

I ett rättvist samhälle får personrelaterade omständigheter, såsom ursprung eller hudfärg, inte påverka människors möjligheter att få utbildning, arbete och olika tjänster – de grundläggande rättigheterna är lika för alla.

Med likabehandling avses att alla människor har lika värde oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller en annan personrelaterad orsak.

Om likabehandling föreskrivs i diskrimineringslagen. Syftet med lagen är att främja och trygga likabehandling samt hjälpa dem som utsatts för diskriminering.