Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Hur ingripa i diskriminering?

De som upplevt diskriminering eller osaklig behandling kan, beroende på situationen, välja med vilken aktör de vill reda ut ärendet. Om man anser att man till exempel blivit diskriminerad inom den offentliga hälso- och sjukvården på grund av en funktionsnedsättning kan man föra ärendet vidare till diskrimineringsombudsmannen, riksdagens justitieombudsman, patientombudsmannen eller regionförvaltningsverket. Olika aktörer har olika behörigheter och möjligheter att reda ut och ingripa i diskriminering som det är bra att vara medveten om innan man fattar beslut.

I oklara situationer är det bra att kontakta diskrimineringsombudsmannens kundtjänst.