Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Hjälp till offer för människohandel

Människohandelsoffer har rätt att få hjälp via hjälpsystemet för människohandelsoffer. Hjälpen kan bestå av stödåtgärder för boende, hälso- och sjukvård eller sociala stödåtgärder, juridisk rådgivning eller stödarbete relaterat till personens säkerhet.

Man strävar efter att ordna stödåtgärderna enligt offrets individuella situation. För dem vars hemkommun är belägen i Finland ansvarar hemkommunen i första hand för stödåtgärderna. Hjälpsystemet för människohandelsoffer ansvarar för stödåtgärderna för de andra.

Det räcker med misstanke om att en person blivit offer för människohandel för att komma in i hjälpsystemet. Även offer för brott som påminner om människohandel har kommit in i hjälpsystemet. Brott som påminner om människohandel är grovt koppleri, ockerliknande diskriminering i arbetslivet och grovt ordnande av olaglig inresa.

Ytterligare information om människohandel och hjälpsystemet för människohandelsoffer finns på http://www.manniskohandel.fi/pa_svenska

Hjälp erbjuds också av flera organisationer såsom Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen, Pro-tukipiste och Monika-Naiset liitto ry.