Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Diskriminering

Diskriminering innebär att en människa orättmätigt har behandlats sämre än en annan människa på grund av en personlig egenskap.

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap. Diskriminering är förbjudet oberoende av om den baserar sig på personen själv eller en omständighet eller ett antagande som rör någon annan. Således kan det handla om förbjuden diskriminering om en person ställs i en ofördelaktigare ställning till exempel för att han eller hon är närstående till en person som hör till en etnisk minoritet eller har en funktionsnedsättning, till exempel familjemedlem, släkting, närstående kollega eller vän.