Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Delegationen för likabehandlingsärenden

I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå verkar Delegationen för likabehandlingsärenden. Delegationens uppgift är att fungera som stöd för diskrimineringsombudsmannen, förebygga diskriminering, behandla frågor som gäller likabehandling och fungera som en kanal för utbyte av information.

Den ersätter den tidigare delegationen för minoritetsärenden. Såväl uppgifterna som sammansättningen har utvidgats jämfört med den tidigare delegationen. Den nya delegationens verksamhetsområde omfattar alla diskrimineringsgrunder förutom kön och könsidentitet som hör till jämnställdhetsdelegationens bord.

Till delegationens medlemmar har utsetts centrala aktörer och myndigheter inom området för förebyggande av diskriminering. Ordförande för delegationen för diksrimineringsärenden är diskrimineringsombudsmannen.

Mer detaljer om delegationens uppgifter och sammansättning finns i statsrådets förordning.

Delegationen är självständig och oberoende.

Statsrådet har utsett följande medlemmar till delegationen för mandatperioden 2.4.2020-1.4.2023 (förändringar kan ske under mandatperioden):

Ordförande

Diskrimineringsombudsmannen

Medelmmar

Jari Antikainen, Valvira

Hunderra Assefa, Nuoret Muslimit (NUMU) ry

Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto

Mika Happonen, finansministeriet

Satu Honkala, Utbildningsstyrelsen

Hanne Huvila, inrikesministeriet

Seija Jalkanen, arbets- och näringsministeriet

Tuomas Aslak Juuso, saamelaiskäräjät

Petteri Keränen, SETA rf

Niina Kilpelä, miljöministeriet

Outi Kumpuvaara, social- och hälsovårdsministeriet 

Katri Kuusikallio, USKOT –foorumi rf

Anja Laherma, STTK rf

Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat/Suomen saamelaisnuoret rf

Anu-Tuija Lehto, FFC rf

Tove Lindell, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget)

Eila Linnanmäki, Institutet för hälsa och välfärd

Bahar Mozaffari, Kriscentrum Monika

Elina Nieminen, Handikappforum rf

Ville Nieminen, Kommunförbundet 

Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Mikko Nyyssölä, Finlands Näringsliv EK

Yrsa Nyman, justitieministeriet

Pia Puu Oksanen, Amnesty rf

Anne Perälahti, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Toni Piispanen, Undervisnings- och kulturministeriet

Miia Pitkänen, Centralförbundet för Barnskydd

Jani Ruuskanen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Atte Rytkönen, Suomen yrittäjät rf

Tero Saarikivi, Polisstyrelsen

Sanna Saarimaa, Invalidförbundet

Miika Sahamies, Akava

Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Antirasistinen Foorumi

Aija Salo, Människorättsförbundet

Helena Torboli, Finlands dövas förbund

Mikko Valtonen, Centralhandelskammaren

Marjut Vuorela, Centralförbundet för de gamlas väl ry

Mika Välimaa, Tröskeln rf

Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain Liitto rf