Blogg

Tillbaka

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiäs självständighetshälsning

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiäs självständighetshälsning

Självständighetsdagen är en bra tidpunkt att fundera på vad som för oss samman. Hur kan vi utveckla Finland så att vi hjälps åt att bära upp alla och att alla deltar i att bygga upp vårt gemensamma land? Tryggandet av mänskliga rättigheter, att se mångflad som en styrka och ett samhälle som alla kan delta i ger de bästa utgångspunkterna för ett välmående Finland. Rättsstatens grund är mänskliga rättigheter, likabehandling och jämställdhet. Likabehandling är utgångspunkten för en demokrati. Om vi vill bygga ett Finland för alla, förutsätter det att bevarar den välfärdsstat vars uppgift är att jämna ut skillnader. Samtidigt behövs det kreativitet och förmåga att se hur Finland förändras och blir mångsidigare.

Ett gemensamt fosterland är in te samma sak som en enda gemensam kultur. Var och en som känner sig som finländare, är finländare. Finland består av många slags människor med olika modersmål, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, ekonomiska förutsättningar, familjekonstellationer, religion eller övertygelse. De flesta människor har också många olika identiteter samtidigt och vi tillhör ofta många olika gemenskaper. Vår mångfald stärker oss och ger oss en möjlighet att bygga upp ett bra samhälle. Social gemenskap förutsätter förtroende och förtroende förutsätter delaktighet - en upplevelse av att bli hörd. Äkta delaktighet förutsätter också att man får vara sig själv och lika värd som andra. Då vi tillsammans letar efter lösningar och metoder att inkludera alla har vi en möjlighet att bli starkare och utvecklas till ett ännu mer mångsidigt, självständigt Finland, idag och i framtiden.  


Blogg

 

Detta är diskrimineringsombudsmannens blogg. I inläggen skriver diskrimineringsombudsmannen och byråns personal samt utomstående skribenter om teman med anknytning till ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling.

Man kan kommentera inläggen, men alla kommentarer modereras innan de publiceras. Vi accepterar endast sakliga kommentarer som respekterar var och ens människovärde.