Blogg

Utan rasism skulle flyktingskap inte vara ett problem

Cirka 3,5 procent av världens befolkning vistas utanför sitt eget hemland. Ungefär än en procent av dem har tvingats fly från sitt hem, och de flesta som flytt har gjort det på grund av en naturkatastrof. Av världens befolkning är 0,33 procent flyktingar och 0,05 procent asylsökande. Av alla som...

Läs mer

Trakasserier mot myndigheter som ett nedtystningsförsök

Diskrimineringsombudsmannen publicerade idag en utredning om diskriminering av personer med afrikansk bakgrund. Ledda, kollektiva trakasserier och sabotage via webbdiskussionsforum riktades mot utredningens webbenkät. Genast när länken till webbenkäten öppnades inleddes en systematisk kampanj...

Läs mer

HBTQ-rättigheter – Att bryta tystnaden kräver åtgärder från en var av oss

17 maj firas den årliga internationella IDAHOT-dagen mot homo-, bi- och transfobi, då man uppmärksammar diskrimineringen av sexuella och könsminoriteter. Temat för detta år är att bryta tystnaden. Dagen har uppmärksammats sedan år 2004 med datumet 17 maj, som minne av att WHO avskaffade...

Läs mer

Det borde inte vara individens ansvar att försvara minoriteternas rättigheter inom kommunikation

Vi har nu i mer än en månad levt under undantagsförhållanden. Den inledande chocken ligger bakom oss och alla försöker anpassa sig till situationen utifrån sina egna handlingssätt, såväl individer som samhällsaktörer. Till en början verkade det som om den här situationen som berör allas liv,...

Läs mer

Visste du att diskriminering i anslutning till artificiell intelligens och algoritmer övervakas av diskrimineringsombudsmannen?

Jag twittrade nyligen under samma rubrik om artificiell intelligens och diskriminering. Som reaktioner fick jag att det var helt ny information att övervakningen av diskriminering vid användning av artificiell intelligens hörde till diskrimineringsombudsmannens befogenheter. I den här bloggen...

Läs mer

Praxisen med främlingspass en struktur som orsakar djupt mänskligt lidande

Blåbandsstiftelsens representanter skrev ( HS 20.4 ) om hur problemen med främlingspass syns på gräsrotsnivå. Diskrimineringsombudsmannens observationer motsvarar författarnas erfarenheter. Till exempel kan många afghaner ha svårigheter att skaffa sig ett pass från sin medborgarstat på grund av...

Läs mer

Corona – rasifiering av smittospridningen

Coronaviruset har snabbt börjat sprida sig inom den somaliska minoriteten i Helsingfors, rapporterar Helsingfors stad . Enligt deras uppgift bär 1,8 procent av den somaliska befolkningsgruppen på smittan mot 0,2 procent bland övriga Helsingforsbor. President Niinistö har nyligen påpekat att...

Läs mer

Romernas nationaldag – en glädjens dag med påminnelse om fortsatt arbete för jämlikhet

Idag den 8 april firas romernas nationaldag. Dagen är en källa för glädje och en påminnelse on romers drygt 500-åriga ställning som minoritet i Finland och deras grundlagsenliga rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.   Dessvärre är dock dagen även en påminnelse om...

Läs mer

Ingen får hållas i förvar utan lagenliga förutsättningar, inte ens under undantagsförhållanden

Under undantagsförhållanden framhävs betydelsen av grundläggande rättigheter i våra liv. Organisationer anpassar sin verksamhet till förhållandena under en kris, och många saker fungerar som förut. När man måste lösa många samhälleligt betydande problem samtidigt kan problemen och rättigheterna...

Läs mer

Samers rättigheter förverkligas i domstolar, men till ett högt pris

För ett tag sedan firades samernas nationaldag och den samiska flaggan hissades upp i många flaggstänger. Samernas ställning som urfolk skulle dock behöva daglig uppmärksamhet för förverkligande av deras lagliga rättigheter. Idag kräver detta långa domstolsprocesser. En lång och betydelsefull...

Läs mer

Jämlik kommunikation stärker förtroendet hos myndigheter

I slutet av 2019 publicerade Statsrådets kansli en ny anvisning för statens kommunikatörer. I den nya anvisningen om intensifierad kommunikation inom statsförvaltningen fastställs principer och handlingssätt för statsförvaltningens kommunikation i situationer som kräver intensifierad...

Läs mer

Syftet med flyktingrätten är att beskydda rätten till liv – Vad borde Finland lära sig av Europadomstolens beslut?

I sin dom från torsdagen den 14 november 2019 ansåg Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) att Finland brutit mot europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna i behandlingen av en irakisk familjefars asylansökan. Migri och Helsingfors...

Läs mer

Människohandel som en form av sexuellt utnyttjande och våld

Människohandel som en form av sexuellt utnyttjande och våld är ett aktuellt ämne idag under internationella dagen mot våld mot kvinnor. I sin rapport till riksdagen år 2014 (s. 102-103) belyser nationella rapportören om människohandel dynamiken kring människohandel för sexuella ändamål:  ...

Läs mer

Svenskans ställning en demokratifråga för Finland och Europa

Idag, den 6 november firas den svenska dagen, dagen som sedan 1908 förenar hela svensktalande Finland. 6 november 1632 var kung Gustav II Adolfs dödsdag och har högtidlighållits i Sverige sedan 1800-talet. Först som en hyllning till den gamla stormaktstiden medan den idag främst uttrycks genom...

Läs mer

Det är dags att utvärdera motiveringarna för hur människohandelsoffer får uppehållstillstånd

Enligt utlänningslagen har offer för människohandel rätt att få uppehållstillstånd i två situationer: tillfälligt tillstånd, om det på grund av en straffprocess är motiverat att offret vistas i Finland, och kontinuerligt tillstånd, om personen befinner sig i en särskilt utsatt ställning. Den här...

Läs mer

Kvinnors rätt att klä sig som de vill är en jämställdhetsfråga

Onsdagen den 4 september 2019 publicerade diskrimineringsombudsmannen en rekommendation som har väckt diskussion. I rekommendationen konstaterades att förbuden att använda burkini, dvs. de badplagg som en del muslimska kvinnor använder, kan anses vara diskriminering på grund av religion och kön...

Läs mer

Praoperioden ska inte vara en fördjupning i diskriminering i arbetslivet

”Mamma, livet är inte rättvist.” Så konstaterade en femtonårig flicka åt sin mamma, när praon inte gick som tänkt på grund av att flickan använder rullstol och behöver assistans. Tanken med skolans praoperioder är att eleven ska få bekanta sig med arbetslivet under sin skoltid. Diskriminering...

Läs mer

Assistenthunden rör sig på samma ställen som sin användare

”Jag beklagar, men man får inte ta med sig hundar hit.” Med en sådan formulering avbryts planerna för alltför många personer med funktionsnedsättning när det gäller att tillbringa en kväll på restaurang, gå på teater eller till exempel köpa kläder. Diskrimineringsombudsmannen kontaktas...

Läs mer

En jämlik festivalsommar börjar med attityderna

Sommaren är festivalernas och evenemangens högtid. De populäraste festivalerna lockar tusentals besökare. När alla evenemang som ordnas runtom i Finland räknas in är det en mycket stor grupp som deltar i sommarens festligheter. Jag vill påminna om att personer med funktionsnedsättning har rätt...

Läs mer

Familjeliv – en grundläggande rättighet endast för högavlönade?

Vad är det viktigaste i livet? Det vanligaste svaret på denna fråga torde vara familjen. Familjelivet skyddas också i flera konventioner om skydd för de mänskliga rättigheterna och betraktas som en av de viktigaste och mest obestridliga mänskliga rättigheterna. Utifrån avgörandepraxis vid...

Läs mer

Blogg

 

Detta är diskrimineringsombudsmannens blogg. I inläggen skriver diskrimineringsombudsmannen och byråns personal samt utomstående skribenter om teman med anknytning till ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling.

Man kan kommentera inläggen, men alla kommentarer modereras innan de publiceras. Vi accepterar endast sakliga kommentarer som respekterar var och ens människovärde.