Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Anvisningar för anmälan

Har du blivit utsatt för diskriminering? Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen genom att fylla i anmälningsblanketten eller ta kontakt per telefon, e-post eller brev. Avtala alltid på förhand om personliga möten.

Byråns tjänster är avgiftsfria. Diskrimineringsombudsmannens personal har tystnadsplikt till exempel när det gäller känsliga ärenden relaterade till integriteten.

Du kan samtidigt anföra klagomål endast hos en myndighet, och därför behandlar vi inte klagomål samtidigt med andra myndigheter.

Fyll i blanketten för anmälan här.

Byrån betjänar på finska, svenska och engelska. Du kan också framställa skriftliga klagomål på andra språk. Diskrimineringsombudsmannens byrå översätter klagomålet. Vi önskar att klagoskriften är högst två sidor lång.

Svara på följande frågor när du framställer en anmälan:

  • Var och när anser du att du har blivit diskriminerad?
  • Vem behandlade dig diskriminerande?
  • Hur anser du dig ha blivit diskriminerad?
  • Finns det vittnen till eller skriftligt material om händelsen? 
  • Har du anhängiggjort ärendet på annat håll?
  • Vilken myndighet handlägger/har handlagt ditt ärende? (t.ex. riksdagens justitieombudsman, polisen, förvaltningsdomstolen)

Kopior av beslut i ärendet eller andra handlingar borde bifogas till anmälningen.

Skicka klagoskriften per e-post till yvv(at)oikeus.fi

eller per post till

Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24
00023 STATSRÅDET

Att skicka skyddad e-post

Du kan skicka oss dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter som skyddad e-post. Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.

Registerera dig själv som användare här. Öppna bekräftelselänken som har kommit till den e-postadress som du har anmält. Nu kan du skicka skyddad e-post och lägga till dokument och bilagor (max 150 mt. Man kan också packa filen). Du får en bekräftelse till din e-post.

Här finns anvisningar om hur det går till att skicka skyddad e-post

Kundtjänstens telefonjour

Diskrimineringsombudsmannens telefonjour tar emot samtal på numret 0295 666 817 tisdag-torsdag kl. 10–12. Under jouren kan du diskutera med en byråtjänsteman och snabbt få råd.

Telefonjouren betjänar dig på finska, svenska eller engelska. Ringaren debiteras sedvanliga samtalsavgifter enligt abonnemanget, separat serviceavgift tas inte ut för samtal. På begäran kan vi ringa upp dig.