Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Aktuellt

Kristina Stenman blir diskrimineringsombudsman 20.05.2020 NYHETER
Utlåtande om distans- och närundervisning 15.05.2020 UTLÅTANDE
HBTQ-rättigheter – Att bryta tystnaden kräver åtgärder från en var av oss 15.05.2020 BLOGG
Det borde inte vara individens ansvar att försvara minoriteternas rättigheter inom kommunikation 06.05.2020 BLOGG
Vid diskrimineringsombudsmannens byrå lediganslås en praktikantplats för en jurisstuderande i magisterskedet för 4 månader 05.05.2020 VERKSAMHET
Visste du att diskriminering i anslutning till artificiell intelligens och algoritmer övervakas av diskrimineringsombudsmannen? 29.04.2020 BLOGG
Praxisen med främlingspass en struktur som orsakar djupt mänskligt lidande 22.04.2020 BLOGG
Corona – rasifiering av smittospridningen 21.04.2020 BLOGG
Romernas nationaldag – en glädjens dag med påminnelse om fortsatt arbete för jämlikhet 08.04.2020 BLOGG
Ingen får hållas i förvar utan lagenliga förutsättningar, inte ens under undantagsförhållanden 02.04.2020 BLOGG
Diskrimineringsombudsmannens byrå betjänar normalt trots coronavirusläget 31.03.2020 VERKSAMHET
Samers rättigheter förverkligas i domstolar, men till ett högt pris 09.03.2020 BLOGG
Diskrimineringsombudsmannens utredning: Barnens rättigheter förverkligas inte i besluten om familjeåterföring 03.03.2020 PRESSMEDDELANDE
Jämlika möjligheter att njuta av kultur 19.02.2020 PRESSMEDDELANDE
En klädaffär har diskriminerat romer – betalar gottgörelse till kunderna och ger sina anställda utbildning om diskrimineringsförbud 05.02.2020 PRESSMEDDELANDE
Tjänsten som diskrimineringsombudsman lediganslagen 03.02.2020 VERKSAMHET
Ett arbetsliv som är jämställt behandlar alla lika och tar barnen i beaktande, ökar sysselsättningen 28.01.2020 PRESSMEDDELANDE
Jämlik kommunikation stärker förtroendet hos myndigheter 13.01.2020 BLOGG
En tidsbunden tjänst som specialsakkunnig är lediganslagen hos diskrimineringsombudsmannen 03.01.2020 VERKSAMHET
Syftet med flyktingrätten är att beskydda rätten till liv – Vad borde Finland lära sig av Europadomstolens beslut? 27.11.2019 BLOGG