Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Verksamhet

Tillbaka

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå lediganslås en praktikantplats för en jurisstuderande i magisterskedet för 4 månader

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå lediganslås en praktikantplats för en jurisstuderande i magisterskedet för 4 månader

Vid diskrimineringsombudsmannens byrå lediganslås en praktikantplats för en jurisstuderande i magisterskedet för 4 månader 17.8-13.12.2020.

Praktikanten jobbar i vårt diskrimineringsteam med huvuduppgiften att bistå i behandlingen av klientärenden. Uppdraget ger en möjlighet att på ett mångsidigt sätt bekanta sig med ombudsmannens updrag som laglighetsövervakare. Tyngdpunkten i arbetet ligger vid att bedöma kundernas förfrågningar, uppgöra förslag till svar och begäran om utredningar samt att delta i ombudsmannens telefon- och chat-dejour.

Vi önskar att du är i slutskedet av dina studier och bedriver fördjupade studier i något av följande områden: grund- samt mänskliga rättigheter, straff- och processrätt, statsförfattningsrätt, förvaltningsrätt eller internationell rätt. Vi förväntar oss att du innehar en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Goda språkkunskaper i de bägge inhemska språken samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi uppskattar förmåga till ett flexibelt och självständigt arbetssätt.

Vi önskar gärna att att du beviljats praktikantstöd, men detta är inte en absolut förutsättning.

Tidpunkt för praktiken: 4 mån, 17.8-13.12.2020, heltid
Lön: 1250 euro kk/mån

Skicka din ansökan per epost till addressen: rekrytointi.yvv(at)oikeus.fi med rubriken ”Juridisk praktikant” senast den 20.5.2020

Tilläggsuppgifter ges av specialsakkunnig Robin Harms per epost: robin.harms(at)oikeus.fi

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen.

05.05.2020