Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Seminarium om människohandel 11.9.2014

Seminarium om människohandel 11.9.2014

Hur kan man mer effektivt bekämpa människohandel inom sexuell exploatering?

Den nationella rapportören om människohandel överlämnar sin andra omfattande rapport till riksdagen den 10.9.2014. I rapporten fästs särskilt uppmärksamhet vid den människohandel som är relaterad till
sexuellt utnyttjande, samt vid de utmaningar som finns gällande identifiering av människohandel i samband med brottsbekämpning. Enligt rapporten identifieras offer för människohandel inom prostitution och annat sexuellt
utnyttjande dåligt i Finland. Offren för människohandel får inte den hjälp och det skydd de behöver. Det finns fortfarande utmaningar man inte hittat lösningar till då gällande bekämpning och förebyggande av människohandelsbrott relaterade till sexuellt utnyttjande.

Den nationella rapportören om människohandel och Människorättscentret arrangerar ett utbildningsseminarium med syftet att diskutera metoder för effektivare bekämpning och förebyggande av människohandel relaterat till sexuellt utnyttjande.
Ämnet behandlas bland annat genom exempel från brottsbekämpningsmyndigheterna i de nordiska länderna. Dessutom behandlas psykiska följder hos offer för människohandel relaterad till sexuellt utnyttjande, samt hur dessa psykiska följder tas i beaktande i brottsprocessen.

Seminariet är öppet för alla. Seminariet erbjuder simultantolkning till finska och svenska.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 30.8.2014. Seminariet tar max 120 deltagare.

Anmälningslänk: http://trafficking2014.eventbrite.com

Seminerieprogrammet

26.06.2014