Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Verksamhet

Tillbaka

Nordisk konferens: Norden som gemensam marknad för människohandel

Nordisk konferens: Norden som gemensam marknad för människohandel

Talarnas presentationer som bilagor längst ner på den här sidan

Plats: Helsingfors, Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5A

Tid: 26.10.2016, kl. 9.00 – 18.00

Den nordiska konferensen behandlar de nordiska ländernas gemensamma utmaningar att bekämpa människohandel. Målet med konferensen är att utbyta erfarenheter om identifiering och hjälp av offer samt rättsprocessen. Ett jämställdhets- och könsperspektiv samt ett barn- och ungdomsperspektiv inarbetas i hela konferens-programmet.

Konferensens program är uppbyggt i fyra delar:

1.     Barn som offer för människohandel
2.
     Utmaningar i rättsprocessen
3.     Offer med trauma som mottagare av hjälp
4.     Paneldiskussion: Hur kan Norden samarbeta i insatsen mot människohandel?

Konferensen riktar sig till experter som arbetar mot människohandel: myndigheter inom social- och hälsovården, förundersökningsmyndigheter, åklagare, forskare och medborgarorganisationer. Nordiska experter presenterar erfarenheter om det dagliga praktiska arbetet med att bekämpa olika former av människohandel. Konferensspråken är danska, norska, svenska och finska med tolkning mellan dessa språk. Konferensen avslutas med en mottagning.

Konferensen arrangeras av diskrimineringsombudsmannen i Finland i samarbete med det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och konferensen finansieras av Nordiska ministerrådet. Diskrimineringsombudsmannen i Finland fungerar som nationell rapportör om människohandel.

Anmälningen är avslutad.

Mer information: Miia Mäkelä, diskrimineringsombudsmannens byrå. Miia.makela(at)oikeus.fi, tfn: +358-295 666 804

Tervetuloa! Välkommen!

Juha Rehula       Kirsi Pimiä
Familje- och omsorgsminister       Diskrimineringsombudsman
med ansvar för jämställdhetsfrågor Nationell rapportör om människohandel Finland
Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet  2016   

20.09.2016