Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Nationella rapportören om människohandel föreslår specialenhet för polisen

Nationella rapportören om människohandel föreslår specialenhet för polisen

Nordiska experter i arbetet mot människohandel samlas idag i Helsingfors. Under konferensen ”Norden som gemensam marknad för människohandel” dryftas bland annat nya former av människohandel och diskuteras hurudana resurser och arbetsmetoder arbetet mot människohandel kräver. Diskrimineringsombudsmannen, som fungerar som nationell rapportör om människohandel, föreslog i sitt öppningstal en specialenhet inom polisen. Rapportören förutspår också att människohandeln ökar i Finland.

Ett av huvudbudskapen på konferensen, som ordnas av diskrimineringsombudsmannen och nordiska ministerrådet, är att arbetet mot människohandel förutom resurser också kräver specialkunskap, samlad expertis och planenlighet. Norska Rudolf Christoffersen, kontaktåklagare på Eurojust berättar att man i Norge lyckats åtala människohandlare bland annat tack vare specialenheter inom polisen. Den nationella rapportören om människohandel önskar det samma till Finland.

- Arbetet mot människohandel i Finland har utvecklats enormt men är ännu för slumpartat. Det hänger ofta på enskilda personer huruvida offret identifieras, om offret får hjälp, om brottet undersöks och om allt detta leder till åtal. Vårt arbete mot människohandel lutar sig för mycket mot enskilda hjältars arbetsinsats. Dessa hjältar kommer inte att orka i evighet utan strukturer som stöd, konstaterar Kirsi Pimiä, nationell rapportör om människohandel.

Rapportören har flera gånger föreslagit att polisen på allvar skulle överväga en särskild enhet specialiserad på människohandelsbrott.

- Jag föreslår att en specialenhet grundas. Exempel från andra länder visar att specialisering är en bra lösning för utredning och avslöjande av människohandelsbrott. Det är också kostnadseffektivt att samla expertisen. Antalet papperslösa i Finland kommer att öka och detta kommer också att leda till ökad. Nu är det dags att effektivera arbetet mot människohandel och möjliggöra specialisering, säger Pimiä.

Den nationella rapportören om människohandel utryckte också i sitt öppningstal oro över att människohandelsoffren faller mellan stolarna i ett hårdnande samhällsklimat.

Grunden i arbetet mot människohandel är respekten för alla människors lika värde och respekt för mänskliga rättigheter. Allt fler högljudda röster försöker dela in oss i dem som förtjänar ett människovärde och dem som inte gör det. Det är ledsamt och skrämmande. De mänskliga rättigheterna tillhör alla, oberoende vem vi är och varifrån vi kommer, fortsätter Pimiä.

Konferensen arrangeras av diskrimineringsombudsmannen i Finland i samarbete med det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och konferensen finansieras av Nordiska ministerrådet. 

Mer information om konferensen

Mer information:
Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsman, nationell rapportör om människohandel, tfn: 0295 666 809
Venla Roth, överinspektör tfn: 0295 666 807

Mer information om konferensen:
Maria Swanljung
diskrimineringsombudsmannens informatör
tfn: 0295 666 813

26.10.2016