Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Ledig tjänst på diskrimineringsombudsmannens byrå

Ledig tjänst på diskrimineringsombudsmannens byrå

Diskrimineringsombudsmannen söker en expert på antidiskrimineringsarbete. Överinspektören fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som gäller motverkande av diskriminering och främjande av likabehandling. Till uppgifterna hör bland annat att utreda klienternas anmälningar om diskriminering, beredning av ställningstaganden, initiativ och utredningar, skolningsuppdrag samt övriga uppgifter inom ombudsmannens verksamhetsområde.

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har lämplig högskoleexamen (t.ex. i juridik), god förtrogenhet med frågor som berör motverkande av diskriminering och främjande av likabehandling samt erfarenhet av att rättsligt bedöma diskriminering. För tjänsten har inte stadgats särskilda behörighetskrav.

Ansök senast:  16.10.2016 23:59

Mer information och den elektroniska ansökningsblanketten hittar du på www.valtiolle.fi. Annonsen hittas med hjälp av ID-numret 25-445-2016

30.09.2016