Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: Translagen måste förnyas omedelbart!

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: Translagen måste förnyas omedelbart!

Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen är oroade över att regeringen inte ännu har skridit till åtgärder för att förnya translagen (Lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002).

I den nuvarande translagen är en av förutsättningarna för juridiskt fastställande av kön att personen är steriliserad eller av andra orsaker saknar fortplantningsförmåga. Detta krav bryter mot de grundläggande fri- och rättigheterna. Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga bryter mot transpersoners rätt till jämställdhet, personlig integritet, rätt till privat- och familjeliv och självbestämmanderätten. En människa ska inte behöva ge upp sin fortplantningsförmåga för att kunna fastställa sitt kön till att juridiskt motsvara den egna könsidentiteten.

I praktiken skulle det vara lätt att snabbt förnya translagen eftersom en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet redan den 6.5.2015 gett ett förslag, i formen av en regeringsproposition, om hur kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga kunde strykas ur lagstiftningen. Arbetsgruppen föreslog dessutom en utredning om förändring av lagstiftningen så att en person kunde fastställa sitt kön utan krav på medicinsk diagnos om transsexualitet. Också riksdagens lagutskott har konstaterat, i sitt betänkande om äktenskapslagen (LaVM 7/2015) att det finns skäl att göra en helhetsbedömning av förändringsbehoven i translagen.

Transpersoners situation lyftes fram bland annat i statsrådets människorättspolitiska redogörelse år 2014. Nu bereds statsrådets nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2017-2019. Jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen föreslår att reformen av translagen skrivs in i denna plan. Ett tema för handlingsplanen är självbestämmandrätten och en reform av translagen skulle passa bra i det temat.  
 

Anja Nummijärvi, ställföreträdande jämställdhetsombudsman, byråchef   

Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsman

13.10.2016