Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannens uppgift som övervakare av avlägsnanden ur landet i korthet

Diskrimineringsombudsmannens uppgift som övervakare av avlägsnanden ur landet i korthet

•Övervakningens mål är att utveckla verkställigheten av avlägsnanden ur landet i en mer human och människorättsvänlig rikting.
 
•Övervakaren har inte rätt att ingripa i enskilda avlägsnanden utan påverkar verksamheten genom rapportering som styr utvecklingen av verksamheten.
 
•Diskrimineringsombudsmannen har endast resurser att delta på en bråkdel av returneringsresorna. 
 
•Polisen får muntlig och skriftlig feedback efter övervakningsresorna.
 
•Diskrimineringsombudsmannen  förhandlar om utvecklingsåtgärder med polisledningen. DO kan anmäla enskilda rättskränkingar till exempel till justitieombudsmannen.
 
•I år (2017) har övervakarna fäst uppmärksamhet bland annat vid tolkningsarrangemangen, rätten att hålla kontakt, informationsgången kring tidpunkten för avresan, möjligheterna att förbereda sig för resan och möjligheterna att få med sitt bagage.
 
•På grund av rätten till privatliv och sekretess ger DO inte ut uppgifter om planerade avlägsnanden och informerar inte heller om enskilda personers avlägsnanden efter resan.

14.11.2017