Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen ger rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer

Diskrimineringsombudsmannen ger rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer

Diskrimineringsombudsmannen påminner om att personer med funktionsnedsättning har rätt att delta i kulturlivet på lika villkor som alla andra och rätt att på lika villkor njuta av tjänster som är tillgängliga för allmänheten. Diskrimineringsombudsmannen har gjort 11 rekommendationer åt evenemangsarrangörer och biljettförsäljare för hur man kan förbättra tillgängligheten under evenemang.

I rekommendationerna tar man fasta på frågor som kommit till diskrimineringsombudsmannens kännedom via kundkontakter och i diskussioner med biljettförmedlingsföretagen.

– Vi vill såhär innan sommaren och den livliga evenemangssäsongen påminna evenemangsarrangörer om att också personer med funktionsnedsättning har rätt att delta i kulturlivet, rekreations- och fritidsverksamhet samt sport, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar bl.a. att personliga assistenter ska få delta avgiftsfritt i evenemang, att det i förhandsformationen om evenemang bör framgå information om lokalens tillgänglighet och att det bör vara möjligt att köpa biljetter av alla slag, också rullstolsplatser, via nätet.

Idag firas tillgänglighetsdagen i Finland på initiativ av Invalidiliitto. Dagen är en del av helppo liikkua-veckan och meningen är att påminna om att tillgänglighet långt är en inställningsfråga.

17.05.2017