Yhdenvertaisuusvaltuutetun postituslistan rekisteriseloste

Lain mukaan henkilörekisterinpitäjän täytyy laatia rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/99, 10 §). Rekisteriselosteesta selviää muun muassa se, miksi henkilötietoja kerätään ja mihin niitä käytetään. Alla on yhdenvertaisuusvaltuutetun rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Yhdenvertaisuusvaltuutettu

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Tiedottaja Maria Swanljung
PL 24
00023 Valtioneuvosto
yvv(at)oikeus.fi
puhelin: +358 295 666 800

3. Rekisterin nimi
Yhdenvertaisuusvaltuutetun uutiskirjeen tilaajat

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri on lista sähköpostiosoitteista, joihin on tilattu uutiskirje.  Yhdenvertaisuusvaltuutettu lähettää toiminnastaan tietoa niihin sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat rekisterissä.

5. Rekisterin tietosisällöt
Rekisterissä on henkilön etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Kun henkilö liittyy uutiskirjeen tilaajaksi, hänen tietonsa tallentuvat rekisteriin.

7. Tietojen luovutukset ja yhdistäminen muihin rekistereihin
Uutiskirjeen tilaajan henkilötietoja ei luovuteta eikä julkisteta, jos tilaaja ei ole antanut siihen lupaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Yhdenvertaisuusvaltuutettu käyttää ulkopuolisten toimijoiden palveluita tietojen säilyttämiseen. Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään näiden toimijoiden palvelimilla EU:n ulkopuolella, kun käytetään MailChimp-järjestelmää. Sen palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille.

9. Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisterin tiedot on teknisesti suojattu. Vain yhdenvertaisuusvaltuutetun työntekijöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja.

10. Tiedon korjaaminen
Postituslistalla oleva henkilö voi pyytää milloin tahansa, että hänen tietonsa poistetaan rekisteristä tai että virheelliset tiedot korjataan. Sen voi tehdä ottamalla yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

11. Tarkastusoikeus
Lain mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin (Henkilötietolaki 26 §). Sen voi tehdä ottamalla yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.