Mitä ihmiskauppa on?

Ihmiskauppa on rikollista toimintaa. Siinä uhri on hyväksikäytön kohteena ja rikoksentekijä vaikuttaa jollain epäasiallisella tavalla hänen kykyynsä tehdä päätöksiä. Tekijä voi esimerkiksi luvata uhrille työtä ja tavalliset työolot, mutta todellisuudessa uhri päätyy vakavan hyväksikäytön kohteeksi.

Ihmiskaupan uhria voidaan käyttää hyväksi seksuaalisesti tai hänen täytyy tehdä töitä sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat lainvastaisia. Ihmiskauppaan liittyy usein alistamista ja vallankäyttöä, usein myös uhkailua ja väkivaltaa. Ihmiskaupan uhri joutuu vähitellen tekijän määräysvallan alle ja hänen on vaikea suojautua tai päästä irti tilanteesta.