Do you need help?

Contact the customer service

Ayrımcılık Karşıtlığı Temsilcisi

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin görevi, insanlar arasındaki eşitliğin ilerlemesini sağlamak ve ayrımcılığa müdahale etmektir. Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi, bağımsız ve bağlantısız bir yetkilidir.

Köken, dil, uyruk, din, inanç, görüş, siyasal etkinlik, sendikal etkinlik, aile ilişkileri, yaş, cinsel eğilim, sağlık durumu, bedensel/ruhsal engel nedeniyle ya da kişiye ilişkin herhangi bir gerekçeyle yapılmış ayrımcılığa uğrarsanız ya da herhangi bir ayrımcılık edimi gözlemlerseniz, ayrımcılık karşıtlığı temsilcisine başvurabilirsiniz.

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin bir başka görevi de, yabancılar gibi ayrımcılık riski altında bulunan grupların yaşam koşullarınının, haklarının ve konumlarının gelişmesini güvence altına almaktır. Buna ek olarak, ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin üstlendiği özel görev, yabancıların ülkeden çıkartılmaları prosedürünü kontrol etmek ve insan ticareti konusunda ulusal çapta raportörlülük yapmaktır.

Cinslerarası eşitlik temsilcisi,cinsler arasındaki ya da cinsel kimliğe dayanılarak yapılan ayrımcılığı ele almaktadır.

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinden yardım alma

Ayrımcılığa uğradıysanız ya da herhangi bir ayrımcılık edimi gözlemlediyseniz, ayrımcılık karşıtlığı temsilcisiliğinin danışma hizmetleriyle iletişime geçin.Ayrımcılığa uğramış bir kişinin adına da iletişime geçebilirsiniz.

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi, tavsiyelerde bulunup, yol göstermekte, ayrımcılık edimi şüphesinin aydınlığa çıkartılmasında yardımcı olmakta ve gerekli durumlarda ayrımcılık kurbanının adlî güvenliğinin güvence altına alınması amacıyla işlemlerin yürütülmesi için harekete geçmektedir.Ayrımcılık şüphesinin aydınlatılması amacıyla temsilci, karşı taraftan açıklamalar ve etkili olan farklı kişilerden konuya ilişkin olarak ek bilgi talebinde bulunabilir.Ayrımcılık karşıtlığı temsilciliği personelinin, örneğin, özel hayata ilişkin hassas nitelikteki konular hakkındaki bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi, bir diğer yetkilinin belirli bir biçimde, yani istem doğrultusunda davranmasını  ya da belirli yöndeki bir kararı vermesini buyuramaz.Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi aynı zamanda, bir diğer yetkilinin vermiş kararı da değiştiremez; aslî tashih (düzelti) ve temyiz (itiraz/karşı çıkma) yollarını öncelikli olarak bizzatsizin kullanmanız gerekmektedir.

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisi tarafından sunulan adlî yardım esas olarak danışma niteliğindedir.Olağanüstü durumlarda temsilci ayrımcılığa maruz kalmış kişiye mahkemede yardım edebilir ya da bürosundaki bir çalışanını yardım etmekle görevlendirebilir. Böylesi bir yardımın gerçekleşmesi, söz konusu ayrımcılık davasının ayrımcılığın engellenmesi açısından toplumsal bir anlam taşımasını gerektirmektedir.

Şikâyette bulunma

Ayrımcılığa mı uğradınız? Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisiyle e-posta aracılığıyla, belirtilen saatlerde danışma telefonuna telefon ederek ya da yazılı olarak iletişime geçin. Yüz yüze görüşme için her zaman önceden randevu alınması gerekmektedir.Büronun verdiği hizmetler ücretsizdir.

Biz şikâyetinizi kural olarak diğer bir yetkiliyle aynı anda ele almamaktayız; bu yüzden, davanız/şikâyet konunuz başka bir yerde ele alınmaktaysa bu durumu bize bildirin.

Şikâyet formunu burada doldurun

Serbest biçimde yapılan yazılışikâyet (e-posta, mektup)

Serbest biçimde kaleme alınmış şikâyetinizi bize e-posta yoluyla ya da mektup olarak yollayabilirsiniz. Bürodaki işlem dilleri Fince, İsveççe ve İngilizcedir.Yazılı şikâyetinizi kendi anadilinizle de yapabilirsiniz. Şikâyetinizin en fazla iki sayfa uzunluğunda olmasını dilemekteyiz.

Şikâyetinizi yazarken, şu sorulara yanıt verin:

  1. Niçin size tam olarak kişisel özelliğiniz yüzünden böyle davranıldığından kuşku duymaktasınız?
  2. Ne oldu ve sizce kim size yanlış bir biçimde davrandı?
  3. Bu nerede ve ne zaman gerçekleşti?
  4. Olaya ilişkin olarak elinizde yazılı ek bilgi var mı? Olup bitenlere sizle birlikte bir başkası tanık olmakta mıydı?
  5. Şikâyet konusunu ele alınmak (incelenmek) üzere başka bir yere götürdünüz mü?
    1. Şikâyet konunuzu hangi makam ele almakta / ele aldı? (örneğin, Parlamento’nun Adlî İşler Ombudsmanı, polis, İdare Mahkemesi)

Şikâyetinize, konuya ilişkin en önemli belgelerin kopyalarını ekleyebilirsiniz.
Şikâyeti e-posta olarak şu adrese yollayın: yvv(at)oikeus.fi

Ya da, şu adrese postayla gönderin:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto (Ayrımcılık Karşıtlığı Temsilcisi Bürosu)
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin telefonla danışma hizmeti

Ayrımcılık karşıtlığı temsilcisinin telefonla danışma hizmetinden telefonla haftaiçi günlerde saat 10–12  arasında yararlanabilirsiniz. Telefonla hizmet alma süresi içinde sizi ilgilendiren konuda hızlı bir biçimde danışabilirsiniz.

Telefonla danışma hizmeti size Fince, İsveççe ya da İngilizce dillerinde sunulmaktadır.Telefon aramaları, arama yapan kişiye bağlı olduğu telefon operatörünün anlaşmayla belirlediği masrafa malolmakta, yapılan telefon aramaları için ayrıca ücret ödenmesine gerek bulunmamaktadır. Rica etmeniz durumunda, biz sizi telefonla geri arayabiliriz.