Do you need help?

Contact the customer service

มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน

คุณถูกกีดกันไหม? กรุณาติดต่อ!

การกีดกันคืออะไร?

การกีดกันหมายถึงว่าคนเราได้รับการปฎิบัติแย่กว่าผู้อื่นเนื่องจากบุคคลิกลักษณะของตนเอง การพูดดูถูก การแกล้งและและเอกสารที่ไม่เหมาะสมก็อาจถือว่าเป็นการกีดกันด้วย

”ข้าพเจ้าไม่ได้บ้านเช่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนสัญชาติฟินแลนด์”

”ข้าพเจ้าทำประกันไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างชาติ”

”มียามเดินตามหลังข้าพเจ้าเสมอเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในร้านค้า”

”ข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าว่า ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าศึกษาบางสาขาได้เพราะว่าข้าพเจ้าหูหนวกถึงแม้ว่าผลการสอบเข้ายอดเยี่ยม”

”ข้าพเจ้านั่งเก้าอื้รถเข็นเข้าภัตตาคารไม่ได้ ถีงแม้ว่าข้างในจะมีที่ว่าง”

”ข้าพเจ้าถูกแกล้งในสถานที่ทำงานเนื่องจากสาเหตุรสนิยมทางเพศ”

”งานของข้าพเจ้าไม่ก้าวหน้าเพราะว่านายจ้างมีความคิดเห็นว่าข้าพเจ้าแก่เกินไป”

”ข้าพเจ้าไม่สามารถนั่งเก้าอื้รถเข็นเข้าไปทำธุรกรรมที่สำนักงานภาษี”

ท่านถูกกีดกันไหม?

ติดต่อกับผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติถ้าท่านมีประสบการณ์หรือสังเกตพบเรื่องการกีดกัน ท่านสามารถติดต่อแทนผู้อื่นหรือคนกลุ่มอื่นได้ด้วย

การติดต่อกับผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ

 • ลำดับแรกที่ต้องทำคือกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนทางหน้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรา
 • หรือด้วยการส่งอีเมล
 • หรือด้วยการโทรไปหาเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวร
 • หรือด้วยการส่งจดหมาย

คิดเกี่ยวกับคำถามดังต่อไปนี้:

 1. ทำไมท่านถึงสงสัยว่าท่านตกเป็นเป้าหมายถูกปฏิบัติอย่างนั้นเนื่องจากสาเหตุเป็นเพราะบุคคลิกลักษณะของตนเอง?
 2. เกิดอะไรขึ้นและในความเห็นของท่านใครเป็นผู้ปฏิบัติต่อท่านผิด?
 3. เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร?
 4. เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรไหม? มีคนอื่นอยู่กับท่านไหมที่จะเป็นพยานเรื่องที่เกิด?

ผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติให้บริการท่านเป็นภาษาฟินนิช สวีดิช หรือภาษาอังกฤษ ถ้ามีความจำเป็นท่านอาจจะติดต่อกับผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติเป็นภาษาของท่านเองได้ เราหวังว่าจดหมายของท่านที่ส่งไปถึงจะมีความยาวอย่างมากที่สุดแค่สองหน้า

ผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไร?

 • ด้วยการปรึกษาหารือกับท่านว่าเรื่องนี้ควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
 • ด้วยการร้องขอให้ผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกีดกันทำความกระจ่างเรื่อง
 • ด้วยการชิ้ช่องทาง ให้คำปรึกษาและการแนะนำ
 • ด้วยการเป็นตัวแทนในการประนีประนอม
 • ด้วยการนำเรื่องหรือให้ความช่วยเหลือนำเรื่องเสนอคณะกรรมการการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคหรือขึ้นศาล

ผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำลงไปแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเรื่องการลี้ภัย ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักหรือเรื่องวีซ่า
 • โดยปกติแล้วไม่พิจารณาเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆกำลังดำเนินการอยู่

สำนักงานดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ

หมายเลขบริการลูกค้า: +358 295 666 817

(คนรับโทรศัพท์ วันทำงาน เวลา 10–12)

PL 24, 00023 Valtioneuvosto

yvv@oikeus.fi

www.syrjintä.fi

www.facebook.com/yhdenvertaisuus

หน้าที่ของผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติคิอส่งเสริมเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการกีดกัน ผู้ดูแลเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นอิสระและไม่ขึ้นกับใคร

ท่านสามารถหันไปปรึกษากับผู้ดูแลการไม่เลือกปฏิบัติ ถ้าท่านมีประสบการณ์หรือสังเกตพบการกีดกันอันมีจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องภาษา สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็น การดำเนินงานทางการเมือง การดำเนินงานของสหภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว อายุ รสนิยมทางเพศ สถานการณ์ของสุขภาพ  ความพิการหรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเป็นรากฐาน

การกีดกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศผู้ดูแลความเสมอภาคจะเป็นผู้พิจารณา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.tasa-arvo.fi ถ้าการกีดกันเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือ ณ ที่รับคนเข้าทำงาน กรุณาติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.avi.fi/tyosuojelu