Do you need help?

Contact the customer service

Омбудсман за једнакост

Задатак омбудсмана за једнакост је унапредити једнакост и борба против дискриминације. Омбудсман за једнакост је самостално и независно тело.

Омбудсману за једнакост може те се обратити, ако сте доживели или приметили дискриминацију због: поријекла, језика, вјере, националности, уверења, мишљења, политичке активности, синдикалне активности, породичних односа, старости, сексуалне оријентације, здравственог стања, инвалидитета, или због неког другог разлога који се тичу особе.

Такође, у задатке омбудсмана спада: побољшање услова, права и статуса група изложених дискриминацији, као што су странци. Поред тога, омбудсман за једнакост има посебан задатак да прати протјеривање странаца и да делују као национални известиоц о трговини људима.

Омбудсман за равноправност  рјешава питања дискриминације по основу пола и родног идентитета.

Помоћ од омбудсмана за једнакост 

Ступите у контакт са омбудсманом за једнакост, ако сте доживели дискриминацију или запазили дискриминацију. Можете нам се обратити и у име особе која је доживела дискриминацију.

Омбудсман за једнакост даје савете и упуте, и помаже да се разјасни сумња на дискриминацију, и по потреби предузима неопходне кораке да би се осигурала правна заштите жртава дискриминације. У истраги дискриминације омбудсман може захтевати од супротне стране извјештај и додатне информације од других актера. Особље омбудсмана за једнакост мора поштовати професионалну тајну у вези са, на пример; осетљива питања приватног живота.

Омбудсман за једнакост нe може наредити другом органу да делује на одређени начин или да донесе одређену одлуку. Омбудсман не може да промени одлуку коју је донео други орган, првенствено користите прописане законске начине за исправке и жалбе. Правна помоћ коју пружа омбудсман за заштиту једнакости углавном је саветовање. Изузетно, омбудсман може да помогне или да нареди раднику из канцеларије да помогне жртви дискриминације на суду. То захтева да ствар има широк друштвени значај у спречавању дискриминације.

Прављење жалбе

Да ли сте жртва дискриминације? Ступите у контакт са омбудсманом за једнакост путем е-маила, назовите дежурни број или писмом. Лични доласци требају увек бити претходно договорени. Услуге канцеларије су бесплатне.

Вашу жалбу не разматрамо у исто време са другим органима, па вас молимо да нас обавестите ако ваш случај већ је негде на решавању.

Попуните образац жалбе овде

Слободне форме писане жалбе (е-маил, писмо)

 Можете нам послати жалбу слободне форме на e-маил или писмом. Радни језици канцеларије су: фински, шведски и енглески. Такође, можете поднети писмену жалбу и на вашем матерњем језикз. Надамо се да дужина ваше жалбе није више од две странице.

Одговорите на следећа питања, када пишете жалбу: 

  1. Зашто мислите да, сте третирани тако само због својих личних карактеристика?
  2. Шта се десило, и ко је по вашем мишљењу вас третирао погрешно?
  3. Где и када се то десило?
  4. Да ли о догађају постоје написане информације? Да ли је неко био са вама, да би могао сведочити шта је се десило?
  5. Да ли сте поднели негдје случај да се решава?
    1. Који орган решава / решио је ваш случај? (нпр. парламентарни омбудсман , полиција, Управни суд)

Уз жалбу можете приложити копије најважнијих докумената.

Пошаљите жалбу на е-маил: yvv(at)oikeus.fi

Или поштом на адресу:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto (Канцеларија омбудсмана за једнакост)
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Дежурни телефон

Дежурни телефон омбудсмана за једнакост отворен је радним данима од 10. до 12.сати. У току времена дежурства можете брзо добити савете у вези вашег случаја.

Дежурни телефон услужит ће вас на: финском, шведском или енглеском језику. Особа која назове, за позив плаћа уобичајне трошкове у складу са уговором о преплати, посебна накнада за услуге се не плаћа. На захтев, можемо вас назвати.