Do you need help?

Contact the customer service

Pučki pravobranitelj za jednakost

Zadatak pravobranitelja za jednakost je unaprijediti jednakost i borbu protiv diskriminacije. Pravobranitelj za jednakost je nezavisno i neovisno tijelo.

Pravobranitelju za jednakost možete se obratiti, ako ste doživjeli ili primjetili diskriminaciju, zbog: podrijetla, jezik, nacionalnosti, vjere, uvjerenja, mišljenja, političke aktivnosti, sindikalne aktivnosti, obiteljskih odnosa, starosti, seksualne orijentacije, zdravlja, invalidnosti ili zbog nekih drugih razloga se odnosi na osobu.

Takođe, u zadatke pučkog pravobranitelja za jednakost spada: poboljšanje uvjeta, prava i statusa skupine izložene diskriminaciji, poput stranaca. Osim toga, pravobranitelj za jednakost ima posebnu zadaću da slijedi protjerivanje stranaca i da djeluje kao nacionalni izvjestitelj o trgovanju ljudima.

Pučki pravobranitelj za ravnopravnosti bavi se diskriminacijom na osnovu pola i rodnog identiteta.

Pomoć od pravobranitelja za jednakost 

Stupite u kontakt sa pravobraniteljem za jednakost, ako ste doživjeli ili primjetili diskriminaciju. Možete nam se obratiti i u ime osobe koja je doživjela diskriminaciju.

Pravobranitelj za jednakost daje savjete i smjernice, pomaže razjasniti dvojbe o diskriminaciji, i ako je potrebno poduzima korake kako bi se osigurala pravna zaštita žrtava diskriminacije. U istraživanjima diskriminacije pravobranitelj može zahtijevati od suprotne strane izvješća i dodatne informacije od drugih aktera. Osoblje pravobranitelja za jednakosti mora poštovati profesionalnu tajnu u odnosu na, primjerice; osjetljiva pitanja privatnog života.

Pravobranitelj za jednakost ne može narediti drugim tijelima da djeluje na određeni način ili da napravi određeno odluku. Pravobranitelj za jednakost ne može promijeniti odluku koju je drugo tijelo donjelo i trebate prvenstveno koristi propisane zakonske načine za ispravke i pritužbi. Pravna pomoć koju nudi pravobranitelj za jednakosti uglavnom je savjetovanje. Izuzetno, pravobranitelj za jednakost može pomoći ili narediti radniku ureda da pomogne žrtvi diskriminacije na sudu. To zahtijeva da stvar ima široku društvenu važnost u sprečavanju diskriminacije.

Pravljenje žalbe

Jeste li bili žrtva diskriminacije? Stupite u kontakt sa pravobraniteljem za jednakost putem e-maila, nazovite odjel za hitne slučajeve ili pismom. Osobni dolazak uvijek treba unaprijed dogovoriti. Usluge ureda su besplatne.

Vašu žalbu ne razmatramo u isto vrijeme sa drugim tijelima, pa vas molimo da nas obavijestite ako vaš slučaj je već negdje na rješavanju.

Ispunite obrazac za žalbu ovdje

Slobodni oblik pisane žalbe (e-mail, pismo)

Možete nam poslati žalbu slobodnog oblika na e-mail ili pismom. Radni jezici ureda su: finski, švedski i engleski. Također, možete podnijeti pisanu žalbu i na svom maternjem jeziku. Nadamo se, da dužina vaše žalbe nije više od dvije stranice.

Odgovorite na sljedeća pitanja, kada pišete žalbu:

  1. Zašto mislite da, ste tretirani tako samo zbog svojih osobnih svojstava?
  2. Šta je se dogodilo, i tko po vašem mišljenju tretirao je vas pogrešno?
  3. Gdje i kad je se to dogodilo?
  4. Da li o događaju postoje pisane informacije? Da li je bio neko drugi s vama, da bi mogao svjedočiti šta se desilo?
  5. Jeste li stvar predali negdje na rješavanje?
    1. Koji tielo rješava /rješavao je vaš slučaj? (npr. Parlamentarni pravobranitelj , policija, Upravni sud)

Uz žalbu možete priložiti preslike najvažnijih dokumenata.

Pošaljite žalbu na e-mail: yvv(at)oikeus.fi

Ili poštom na adresu:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto (Ured pučkog pravobranitelja)
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Dežurni telefon

Dežurni telefon pravobranitelja za jednakost otvoren je radnim danima od 10. do 12.sati. U toku vremena dežurstva možete brzo dobiti savjet u vezi vašeg slučaja.

Dežurni telefon uslužit će vas na: finskom, švedskom ili engleskom jeziku. Osoba koja nazove, za poziv plaća uobičajene troškove u skladu sa ugovorom o pretplati, posebna naknada za usluge se ne plaća.  Na zahtjev, možemo vas nazvati.