Do you need help?

Contact the customer service

Ombudsman za jednakost

Zadatak ombudsmana za jednakost je unaprijediti jednakost i borba protiv diskriminacije. Ombudsman za jednakost je samostalan i nezavisan organ.

Ombudsmanu za jednakost možete se obratiti, ako ste doživjeli ili primjetili diskriminaciju, zbog: porijekla, jezika, nacionalnosti, religije, vjerovanja, mišljenja, političke aktivnosti, sindikalne aktivnosti, porodičnih odnosa, starosti, seksualne orijentacije, zdravstvenog stanja, invalidnosti ili na osnovu nekih drugih razloga koji se odnose na osobu. 

Takođe, u zadatke ombudsmana spada: unapređivanje uvjeta, prava i statusa grupa koje su izložene diskriminaciji, kao što su stranci. Osim toga, ombudsman ima poseban zadatak da prati protjerivanje stranaca i da djeluje kao nacionalni izvjestitelj o trgovini ljudima.

Ombudsman za ravnopravnost bavi se diskriminacijom na osnovu pola i rodnog identiteta.

Pomoć od ombudsmana za jednakost 

Stupite u kontakt sa ombudsmanom za jednakost , ako ste doživjeli diskriminaciju ili primetili diskriminaciju. Možete nam se obratiti i u ime osobe koja je doživjela diskriminaciju.

Ombudsman za jednakost daje savjete i upute, pomaže u razjašnjavanju sumnje o diskriminaciji, i ako je potrebno poduzima korake kako bi se osigurala pravna zaštita žrtava diskriminacije. U istragi diskriminacije ombudsman može zatražiti od suprotne stranke izvještaje i dodatne podatke drugih aktera. Osoblje ombudsmana za jednakost mora poštovati profesionalnu tajnost u vezi sa, na primjer; osjetljiva pitanja privatnog života.

Ombudsman za jednakost ne može narediti drugom organu da djeluje na određeni način ili da napravi određeno rješenje. Ombudsman ne može promijeniti odluku koju je drugi organ donjeo, i trebate prvenstveno koristi propisane pravne načine za ispravke i žalbe. Pravna pomoć koju nudi ombudsman uglavnom je savjetovanje. Izuzetno, ombudsman može pomoći ili narediti radniku ureda da pomogne žrtvi diskriminacije na sudu. To zahtijeva da stvar ima širok društveni značaj u sprečavanju diskriminacije.

Pravljenje žalbe

Jeste li bili žrtva diskriminacije? Stupite u kontakt sa ombudsmanom za jednakost putem

 e-maila, nazovite dežurni ured ili pismom. Lični dolasci uvijek moraju biti unaprijed dogovoreni. Usluge ureda su besplatne.

Vašu žalbu ne razmatramo u isto vrijeme sa drugim organima, pa vas molimo da nas obavijestite ako vaš slučaj je već negdje na rješavanju.

Ispunite obrazac za žalbu ovdje

Slobodne forme pismena zalba (e-mail, pismo)

 Možete nam poslati žalbu slobodne forme na e-mail ili pismom. Radni jezici ureda su: finski, švedski i engleski. Također, možete podnijeti pismenu žalbu i na svoj maternjem jeziku. Nadamo se, da dužina vaše žalbe nije više od dvije stranice.

Odgovorite na sljedeća pitanja, kada pišete žalbu:

  1. Zašto mislite da, ste tretirani tako samo zbog svojih ličnih svojstava?
  2. Šta se je dogodilo, i tko po vašem mišljenju tretirao je vas pogrešno?
  3. Gdje i kad to je se dogodilo?
  4. Da li o događaju postoje pisane informacije? Da li je neko bio sa vama, da bi mogao svjedočiti šta se desilo?
  5. Jeste li slučaj predali negdje na rješavanje?
    1. Koji organ rješava /rješavao je vaš slučaj? (npr. Parlamentarni ombudsman , policija, Upravni sud)

Uz žalbu možete priložiti kopije najvažnijih dokumenata.

Pošaljite žalbu na e-mail: yvv(at)oikeus.fi

Ili poštom na adresu:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto (Ured ombudsmana za jednakost)
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Dežurni telefon

Dežurni telefon ombudsmana za jednakost otvoren je radnim danima od 10. do 12.sati. U toku vremena dežurstva možete brzo dobiti savjet u vezi vašeg slučaja.

Dežurni telefon uslužit će vas na: finskom, švedskom ili engleskom jeziku. Osoba koja nazove, za poziv plaća uobičajene troškove u skladu sa ugovorom o pretplati, posebna naknada za usluge se ne plaća.  Na zahtjev, možemo vas nazvati.