Lausunnot

Lausunto 70-vuoden ikärajasta koronavirusepidemian osalta 06.08.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Tampereen seudun lähijunaliikenteen pilottikokeilusta 04.08.2020 LAUSUNTO
Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta VVTDno-2020-437 07.07.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto VVTDno-2020-491 Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti 11.06.2020 LAUSUNTO
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 190:n hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 28.05.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertainen lähi- ja etäopetus poikkeustilassa 14.05.2020 LAUSUNTO
Romaniperheeseen tivolissa kohdistunut häirintä on tuomittu syrjinnäksi 12.05.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Covid-19-jäljityssovelluksen etenemisehdotuksesta 05.05.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto VN/4283/2020 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta 17.04.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmaan VN/7835/2019 sekä Traficomin liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia kuvaavaan raporttiin 22/2019 02.01.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Against Hate –hankkeen suosituksiin viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön 25.10.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto työryhmän ehdotuksesta valtiohallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi 09.10.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto avoimen hallinnon 4. toimintaohjelman luonnoksesta 2019-2023 04.09.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 23.08.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Kriisinhallintakeskuksen suosituksesta 23.08.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle PS-nuorten twiitistä yhdenvertaisuuslain näkökulmasta 11.06.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Postin ilmoittama Poste restante -uudistus olisi syrjivä 24.05.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto miesten väliseen seksiin liittyvään verenluovutuskieltoon 30.04.2019 LAUSUNTO
Lausunto kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta 24.04.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa -määräysluonnoksesta 12.03.2019 LAUSUNTO