Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Vad är människohandel?

Människohandel är en form av brottslighet där gärningsmannen utnyttjar offret genom att på något osakligt sätt påverka offrets förmåga att fatta beslut. Gärningsmannen kan till exempel vilseleda offret genom att lova normalt arbete med sedvanliga villkor och arbetsförhållanden, men i verkligheten blir offret föremål för allvarligt utnyttjande. Gärningsmannen kan också utnyttja offrets sårbara ställning eller det att offret på något sätt är beroende av gärningsmannen.

I allmänhet utnyttjas offer för människohandel sexuellt eller på så sätt att offret måste arbeta i förhållanden som på inget sätt motsvarar lagenliga arbetsvillkor eller -förhållanden. Inom människohandel är utnyttjandet ofta en långvarig process av underkuvande och maktbruk, där offret så småningom hamnar under gärningsmannens kontroll utan att kunna skydda sig mot eller lösgöra sig från utnyttjandet.

Människohandel kan vara gränsöverskridande eller nationell brottslighet. Lagstiftningen om människohandel och hur människohandel definieras baserar sig även i Finland på dessa internationella fördrag. I lagstiftningen definieras både gärningsmannens straffrättsliga ansvar och beskrivs vem som kan anses vara offer för människohandel. I finsk lagstiftning kriminaliseras människohandel i 25 kap. 3 och 3a § i strafflagen.