Utlåtanden

Här finns ett urval av de utlåtanden som diskrimineringsombudsmannen har gett. Alla är inte översatta till svenska. Fler utlåtanden hittar du på finska här.