Aktuellt

Ode till likabehandling 6.3.2019 11.02.2019 NYHETER
Samkommun betalade gottgörelse för rättskränkning på en psykiatrisk avdelning 04.02.2019 NYHETER
Undre åldersgränser i bibliotek: en grupp får inte straffas 31.01.2019 BLOGG
Myndigheter, visa exempel: tillgänglighetsarbete börjar med rätt attityd 11.12.2018 BLOGG
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 70 år 10.12.2018 BLOGG
Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiäs självständighetshälsning 06.12.2018 BLOGG
Hovrättsdomen som frigav totalvägrare har vunnit laga kraft 16.11.2018 NYHETER
Alla har rätt till måndagar! Arbetet för likabehandling av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet fortsätter 16.11.2018 BLOGG
En högskolepraktikplats för kommunikationsstuderande erbjuds på diskrimineringsombudsmannens byrå för tiden januari-mars 2019 16.11.2018 VERKSAMHET
Inga undanflykter: också en studerande med funktionsnedsättning har sin framtid i arbetslivet 12.11.2018 BLOGG
Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä: ”Att sysselsätta människor med funktionsnedsättning är inte välgörenhet, utan anställning av kompetenta arbetstagare.” 22.10.2018 PRESSMEDDELANDE
Lagstiftningen om människohandel i Finland – tidigare, i dag och i framtiden 18.10.2018 BLOGG
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen behandlas i utskotten 02.10.2018 NYHETER
Diskrimineringsombudsmannen söker expert på utlänningsärenden till tidsbunden tjänst 30.08.2018 VERKSAMHET
Skoltransporten ska stödja barn, inte belasta dem 21.08.2018 BLOGG
Varför är medier med flera röster bättre medier? 11.07.2018 BLOGG
Om diskrimineringsombudsmannens uppgift att övervaka avlägsnanden ur landet 05.07.2018 NYHETER
VR diskriminerade passagerare i rullstol – förbättrar nu sin service 05.07.2018 PRESSMEDDELANDE
Mera mångfald i media! – Under SuomiAreena diskuteras mediernas makt och ansvar 28.06.2018 PRESSMEDDELANDE
Mot en högklassigare asylprocess 14.06.2018 BLOGG