Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Aktuellt

Equinet: Rekommendation för ett rättvist och jämlikt Europa: att återuppbygga våra samhällen efter covid-19 27.07.2020 NYHETER
Diskriminering på annonsplatser på nätet 23.07.2020 PRESSMEDDELANDE
Diskriminering av romer: Också diskriminerande instruktioner är förbjudna 07.07.2020 NYHETER
Högskolornas språkkrav och urvalskriterier 06.07.2020 NYHETER
EU:s direktiv som förbjuder etnisk diskriminering fyller 20 år 29.06.2020 NYHETER
Utan rasism skulle flyktingskap inte vara ett problem 22.06.2020 BLOGG
Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut viktigt för tryggandet av de svenskspråkigas rättigheter 16.06.2020 PRESSMEDDELANDE
Trakasserier mot myndigheter som ett nedtystningsförsök 09.06.2020 BLOGG
Diskrimineringsombudsmannens utredning: Rasism och diskriminering vardag för finländare med afrikansk bakgrund 09.06.2020 PRESSMEDDELANDE
Kristina Stenman blir diskrimineringsombudsman 20.05.2020 NYHETER
Utlåtande om distans- och närundervisning 15.05.2020 UTLÅTANDE
HBTQ-rättigheter – Att bryta tystnaden kräver åtgärder från en var av oss 15.05.2020 BLOGG
Det borde inte vara individens ansvar att försvara minoriteternas rättigheter inom kommunikation 06.05.2020 BLOGG
Vid diskrimineringsombudsmannens byrå lediganslås en praktikantplats för en jurisstuderande i magisterskedet för 4 månader 05.05.2020 VERKSAMHET
Visste du att diskriminering i anslutning till artificiell intelligens och algoritmer övervakas av diskrimineringsombudsmannen? 29.04.2020 BLOGG
Praxisen med främlingspass en struktur som orsakar djupt mänskligt lidande 22.04.2020 BLOGG
Corona – rasifiering av smittospridningen 21.04.2020 BLOGG
Romernas nationaldag – en glädjens dag med påminnelse om fortsatt arbete för jämlikhet 08.04.2020 BLOGG
Ingen får hållas i förvar utan lagenliga förutsättningar, inte ens under undantagsförhållanden 02.04.2020 BLOGG
Diskrimineringsombudsmannens byrå betjänar normalt trots coronavirusläget 31.03.2020 VERKSAMHET