Vammaisena olen toisen luokan kansalainen

Selvitys vammaisten kokemasta syrjinnästä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemä kyselytutkimus vammaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä antaa karun kuvan vammaisten arjesta ja asemasta yhteiskunnassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja oikeusministeriön syrjinnän seurantajärjestelmä on selvittänyt millaisissa arkisissa tilanteissa ja missä määrin vammaiset ihmiset kokevat epäoikeudenmukaisuutta ja syrjintää Suomessa. Selvityksessä (”Vammaisena olen toisen luokan kansalainen” – Selvitys vammaisten kokemasta syrjinnästä arjessa) on yleisten syrjintäkokemusten lisäksi erityisesti tarkkailtu työelämää, digitaalisten palvelujen saavutettavuutta sekä tavaroiden ja palvelujen saavutettavuutta. Selvityksen verkkokyselyyn vastasi 455 henkilöä kevätkesällä 2016. Tämän lisäksi tehtiin 27 yksilöhaastattelua.

Selvityksen materiaali viittomakielellä löytyy täältä.

Material på svenska här.

Lisäksi selvityksestä löytyy versio pistekirjoituksella. Pistekirjoitusjulkaisua voi tiedustella puhelimitse numerosta 0295 666 813 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: viestinta.yvv(at)oikeus.fi