Valtuutettu

 

"Yhdenvertaisuus on perusoikeutemme."

 

 

Olen Kirsi Pimiä ja aloitin yhdenvertaisuusvaltuutettuna 15.5.2015.

Koulutukseltani olen juristi. Aiemmin olen työskennellyt monissa eri viranomaistehtävissä eduskunnassa, valtioneuvoston kansliassa, oikeusministeriössä ja ulkoasiainministeriössä sekä yliopistolla. Perus- ja ihmisoikeuskysymykset ovat aina olleet minulle tärkeitä.

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perustuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja ovat keskeisiä EU:n perusoikeussääntelyssä ja Suomen perustuslaissa. Tarkemmin niistä on säädetty muun muassa uudessa yhdenvertaisuuslaissa.

Kuka tahansa voi joutua syrjityksi jossakin elämänsä vaiheessa. Se on väärin. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna keskeisin tavoitteeni on toimia proaktiivisesti yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja puuttua tehokkaasti syrjintätilanteisiin. Tämän onnistuminen edellyttää aktiivista vuorovaikutusta ja jalkautumista ihmisten arkeen.

Lehdistökuvat