Valtuutettu

 

"Yhdenvertaisuus on perusoikeutemme."

"Kuka tahansa voi joutua syrjityksi jossakin elämänsä vaiheessa. Se on väärin. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perustuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja ovat keskeisiä EU:n perusoikeussääntelyssä ja Suomen perustuslaissa." Kirsi Pimiä, yhdenvertaisuusvaltuutettu

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii Kirsi Pimiä, joka aloitti virassa 15.5.2015.

Koulutukseltaan Pimiä on juristi. Aiemmin hän on työskennellyt monissa eri viranomaistehtävissä eduskunnassa, valtioneuvoston kansliassa, oikeusministeriössä ja ulkoasiainministeriössä sekä yliopistolla. Perus- ja ihmisoikeuskysymykset ovat aina olleet hänelle tärkeitä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna Pimiän keskeisin tavoite on toimia proaktiivisesti yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja puuttua tehokkaasti syrjintätilanteisiin. Tämän onnistuminen edellyttää hänen näkemyksensä mukaan aktiivista vuorovaikutusta ja jalkautumista ihmisten arkeen.

 

Kirsi Pimiän CV.

 

Lue lisää yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän sekä muiden yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asiantuntijoiden ajatuksista Yhdenvertaisuusblogistamme.