Uutiset

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana

•Valvonnan tavoitteena on palauttamisten kehittämistä inhimillisempään ja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan.
 
•Valvojalla ei ole oikeutta puuttua yksittäisiin maastapoistoihin, vaan vaikuttaminen tapahtuu toiminnan kehittämiseen ohjaavalla raportoinnilla.
 
•Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on voimavaroja osallistua vain pieneen osaan palautuslentoja.
 
•Poliisille annetaan valvonnan jälkeen suullista ja kirjallista palautetta.
 
•Poliisijohdon kanssa neuvotellaan kehittämistoimenpiteistä. Yksittäisistä oikeudenloukkauksista valtuutettu voi tehdä kantelun  esim. eduskunnan oikeusasiamiehelle.
 
•Tänä vuonna (2017) valvojat ovat kiinnittäneet huomiota mm. tulkkauksen järjestämiseen, yhteydenpito-oikeuteen, lähtöajankohdasta ilmoittamiseen, palautettavien mahdollisuuteen valmistautua lähtöön ja matkatavaroiden mukaan saamiseen.
 
•Yksityisyyden suojan ja salassapitovelvoitteiden vuoksi valtuutettu ei anna tietoja suunnitteilla olevista maastapoistoista eikä tiedota yksittäisten henkilöiden palautuksista jälkikäteen.

14.11.2017