Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Sexuell läggning som diskrimineringsgrund – underrapportering är ett problem

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Trots det kontaktas diskrimineringsombudsmannen sällan i fall om diskriminering på grund av sexuell läggning.

År 2018 kontaktades diskrimineringsombudsmannen angående 924 nya diskrimineringsfall, varav endast tio fall hade sexuell läggning som diskrimineringsgrund. Enligt arbetarskyddsmyndighetens rapport stod sexuell läggning endast för en procent av diskrimineringsgrunderna som kunderna uppgav.

Fallen har till exempel handlat om att man inte har gått med på att viga samkönade par på magistraten och att mobbing på grund av sexuell läggning har förekommit i skolan.

Ombudsmannens arbete för att främja likabehandling bygger på aktuell information om livet för de personer som tillhör sexuella minoriteter. På grund av underrapportering förblir en stor del av diskrimineringen dold i myndighetsstatistiken

Läs mer om diskrimineringsombudsmannens kundstatistiker från årsberättelse 2018.