Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Diskrimineringsombudsmannen gav sin första berättelse till riksdagen i april 2018. I berättelsen behandlas alla delar av ombudsmannens verksamhet och mandat: likabehandling, diskriminering, förverkligandet av utlänningars rättigheter, arbetet mot människohandel och övervakning av avlägsnanden ur landet.

I berättelsen ger ombudsmannen förslag till riksdagen om lagändringar och andra åtgärder för främjande av likabehandling. Berättelser ger också en översikt om jämlikheten i Finland.

På denna sida hittas allt material med koppling till berättelsen.

Pressmeddelande

PÅ KOMMANDE: Material på klarspråk, engelska och sammanfattningar också på andra språk.

Berättelsen på finska

Berättelsen på finskt teckenspråk

Berättelsen på engelska