Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Diskrimineringsombudsmannen: Vi måste bygga ett mer tillgängligt Finland – också bostadsaktiebolag borde ha ansvar för att förverkliga tillgänglighet 17.06.2019 PRESSMEDDELANDE
Lättläst: Diskrimineringsombudsmannen: Idrottare med funktionsvariation ska behandlas lika som andra idrottare 06.06.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: Likabehandlingen av funktionshinderidrottare måste främjas 17.04.2019 PRESSMEDDELANDE
PRESSMEDDELANDE: Brett samförstånd angående förbättrande av tillgänglighet och behovet av att förnya translagen under paneldiskussion om likabehandling 07.03.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä: ”Att sysselsätta människor med funktionsnedsättning är inte välgörenhet, utan anställning av kompetenta arbetstagare.” 22.10.2018 PRESSMEDDELANDE
VR diskriminerade passagerare i rullstol – förbättrar nu sin service 05.07.2018 PRESSMEDDELANDE
Mera mångfald i media! – Under SuomiAreena diskuteras mediernas makt och ansvar 28.06.2018 PRESSMEDDELANDE
Jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: Translagen måste ändras så att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses 17.05.2018 PRESSMEDDELANDE
Bedömning av kreditvärdighet endast på basis av statistiska uppgifter är diskriminering – kreditinstitut bör förnya sin praxis 25.04.2018 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannens första berättelse till riksdagen: Diskrimineringens många ansikten– lagändringar behövs 17.04.2018 PRESSMEDDELANDE
Studie: Migrationsverkets tolkningar i fråga om internationellt skydd har skärpts 22.03.2018 PRESSMEDDELANDE
Totalvägrare frigavs, hovrätten åsidosatte diskriminerande lagstiftning 23.02.2018 PRESSMEDDELANDE
Klädaffär dömd för etnisk diskriminering – målsägande får både gottgörelse och skadestånd 25.09.2017 PRESSMEDDELANDE
Myndigheter deltar tillsammans med diskrimineringsombudsmannen i Helsingfors Pride parad 22.06.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: Rasism under demonstrationer får inte tillåtas 08.06.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen ger rekommendationer om tillgänglighet åt evenemangsarrangörer 17.05.2017 PRESSMEDDELANDE
Social- och hälsovårdstjänster som respekterar minoriteters rättigheter förutsätter ett praktiskt grepp 09.05.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen önskar att kyrkan söker en lösning som möjliggör vigsel av samkönade par – kyrkan har en plikt att främja likabehandling 03.05.2017 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannens observationer under returneringsflyget till Afghanistan 3.4.2017 11.04.2017 PRESSMEDDELANDE
Studerande fick gottgörelse för trakasserier – kränkande kommentarer från läraren under lektionen 06.04.2017 PRESSMEDDELANDE