Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut viktigt för tryggandet av de svenskspråkigas rättigheter 16.06.2020 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannens utredning: Rasism och diskriminering vardag för finländare med afrikansk bakgrund 09.06.2020 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannens utredning: Barnens rättigheter förverkligas inte i besluten om familjeåterföring 03.03.2020 PRESSMEDDELANDE
Jämlika möjligheter att njuta av kultur 19.02.2020 PRESSMEDDELANDE
En klädaffär har diskriminerat romer – betalar gottgörelse till kunderna och ger sina anställda utbildning om diskrimineringsförbud 05.02.2020 PRESSMEDDELANDE
Ett arbetsliv som är jämställt behandlar alla lika och tar barnen i beaktande, ökar sysselsättningen 28.01.2020 PRESSMEDDELANDE
Tullen förstärker kunnandet om likabehandling i sin övervakningspraxis 27.11.2019 PRESSMEDDELANDE
Nationella rapportören om människohandel fyller 10 år: Arbetet mot människohandel har haft inverkan 11.11.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen samlar in information om diskriminering som personer med afrikansk bakgrund har upplevt – enkäten är nu öppen för svar 12.09.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: burkinier borde godkännas i simhallar 04.09.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannens hälsning till Åland Pride - Sexuella minoriteter diskrimineras fortfarande men få anmäler 26.08.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: Vi måste bygga ett mer tillgängligt Finland – också bostadsaktiebolag borde ha ansvar för att förverkliga tillgänglighet 17.06.2019 PRESSMEDDELANDE
Lättläst: Diskrimineringsombudsmannen: Idrottare med funktionsvariation ska behandlas lika som andra idrottare 06.06.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsmannen: Likabehandlingen av funktionshinderidrottare måste främjas 17.04.2019 PRESSMEDDELANDE
PRESSMEDDELANDE: Brett samförstånd angående förbättrande av tillgänglighet och behovet av att förnya translagen under paneldiskussion om likabehandling 07.03.2019 PRESSMEDDELANDE
Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä: ”Att sysselsätta människor med funktionsnedsättning är inte välgörenhet, utan anställning av kompetenta arbetstagare.” 22.10.2018 PRESSMEDDELANDE
VR diskriminerade passagerare i rullstol – förbättrar nu sin service 05.07.2018 PRESSMEDDELANDE
Mera mångfald i media! – Under SuomiAreena diskuteras mediernas makt och ansvar 28.06.2018 PRESSMEDDELANDE
Jämställdhetsombudsmannen, barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: Translagen måste ändras så att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses 17.05.2018 PRESSMEDDELANDE
Bedömning av kreditvärdighet endast på basis av statistiska uppgifter är diskriminering – kreditinstitut bör förnya sin praxis 25.04.2018 PRESSMEDDELANDE