Med funktionsnedsättning är jag en andra klassens medborgare

Utredning om upplevelser av diskriminering i vardagen hos personer med funktionsnedsättning

Diskrimineringsombudsmannen och det nationella uppföljningssystemet för diskriminering har utrett i vilka vardagliga situationer och i vilken mån personer med funktionsnedsättning upplever orättvisa och diskriminering i Finland. I utredningen (”Med funktionsnedsättning är jag en andra klassens medborgare” – utredning om upplevelser av diskriminering i vardagen hos personer med funktionsnedsättning) har man förutom allmänna diskrimineringssituationer också kartlagt diskriminering i arbetslivet, elektroniska tjänsters tillgänglighet och tillgänglighet av varor och tjänster.

Webbenkäten genomfördes under våren och sommaren 2016 och hade 455 respondenter. Dessutom gjordes 27 personintervjuer. 

Nedan en svenskspråkig sammanfattning av utredningen samt utredningen i sin helhet på svenska.

Material på finlandssvenskt teckenspråk hittar du här.  

Det finska materialet finns här

Dessutom finns utredningen att få på finska i punktskrift. Publikationen kan beställas per telefon: 0295 666 813 eller e-post: viestinta.yvv(at)oikeus.fi