Blogg

Inga undanflykter: också en studerande med funktionsnedsättning har sin framtid i arbetslivet

Ungefär 80 procent av alla personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Siffran är iögonenfallande. En betydande orsak till den svaga sysselsättningen är arbetsgivarnas inställning: en rullstol, ledarhund eller tolk är inte välkommen på arbetsplatsen – även om den används av...

Läs mer

Lagstiftningen om människohandel i Finland – tidigare, i dag och i framtiden

Startskottet för Finlands arbete mot människohandel kom i början av 2000-talet, då Finland på grund av sin passivitet hamnade på skamlistan i den rapport om människohandel som Förenta staterna publicerar varje år. Detta skedde vid samma tidpunkt som FN godkände det tilläggsprotokoll om...

Läs mer

Skoltransporten ska stödja barn, inte belasta dem

När skolterminen inletts har också skoltransporterna kommit i gång för såväl långväga resenärer som för de skolelever som behöver taxiskjuts på grund av en funktionsnedsättning eller sitt hälsotillstånd.  Ställvis har problem framkommit i fråga om beviljande av och arrangemang kring...

Läs mer

Varför är medier med flera röster bättre medier?

Mediernas uppgift är att återspegla samhället, beskriva verkligheten samt delta i den samhälleliga debatten och bygga upp framtiden. Men vems verklighet beskriver medierna, en hurdan värld skapas i medierna och varför är det här en viktig fråga? Tisdagen den 17 juli ordnar...

Läs mer

Mot en högklassigare asylprocess

Under de senaste tre åren verkar den åtstramade asylpolitiken och den relaterade myndighetsverksamheten ha lett till slutresultat som är svåra att motivera ur både individens och samhällets synvinkel. I en ny utredning av Migrationsverket har man gjort en kvalitetsbedömning av beslut och gått...

Läs mer

Övervakning tryggar rättigheterna för personer som avlägsnas ur landet

Övervakningen av avlägsnanden ur landet byggdes ursprungligen upp i en europeisk referensram för att förhindra kränkningar av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna som uppdagats i praktiken. År 2014 infördes övervakningsuppgiften i utlänningslagen. Uppgiften...

Läs mer

Övervakning tryggar rättigheterna hos dem som skall avlägsnas ur landet

Övervakningen av avlägsnanden ur landet byggdes från början upp i den europeiska referensramen för att förebygga de i det praktiska arbetet uppdagade inskränkningarna på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. År 2014 infördes övervakningsuppgiften i utlänningslagen och uppgiften blev...

Läs mer

Förbudet mot etnisk profilering bör tas på allvar

“Det går knappast en månad utan att en vakt följer efter mig i butiken” säger sångaren Hilja Grönfors i en video på webbplatsen för projektet Pysäytetyt, profiling.fi/mm/fi Med diskriminerande etnisk profilering avses att den främsta eller enda orsaken till kontrollåtgärder – till exempel...

Läs mer

Berättelser, gärningar och framgångar för främjande av likabehandling

Diskrimineringsombudsmannen har gett sin första berättelse till riksdagen. Enligt lagen om diskrimineringsombudsmannen ska ombudsmannen en gång vart fjärde år ge riksdagen en berättelse om hur principen om likabehandling har realiserats. Hur ser likabehandlingsläget ut i Finland, vilka aspekter...

Läs mer

Begränsningarna i asylsökandes rättigheter – hur mår rättsstaten?

Under de tre senaste åren har i synnerhet asylsökandenas rättigheter begränsats på ett sätt som har väckt frågor om rättsstatens tillstånd. Både lagändringar och åtstramningar av tillämpningsförfarandena har gjorts i fråga om asylsökandenas ställning. Samverkan av dessa ändringar borde bedömas...

Läs mer

Okänd framtid för offer för människohandel

Förra veckans fredag publicerade diskrimineringsombudsmannen och Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) en utredning de gjort tillsammans: ”Okänd framtid: utredning över hur lagstiftningen gällande hjälp för offer för människohandel fungerar”. Vår utredning, som baserar sig på ett...

Läs mer

Hjälp endast till ett fåtal utvalda?

Under nästan två decennier har mycket hänt i Finland när det gäller arbetet mot människohandel. Men, Varför går det fortfarande trögt med att identifiera människohandel? Varför styrs inte offren till myndighetshjälpen ens när denna möjlighet kan erbjudas? Varför är...

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning har rätt till rimliga anpassningar vid inträdesprov

Föreställ dig att du ska söka en studieplats. Du har pluggat hela våren, gått en förberedande kurs och verkligen kämpat för att äntligen få en studieplats. Du är på plats i tid och väntar på att få ta itu med uppgifterna. De övriga hänvisas till den stora salen, men du förs ensam till ett mörkt...

Läs mer

Funderingar kring myndigheternas deltagande i Pride-paraden

Under de senaste dagarna har vi fått kritisk respons på vår myndighetslastbil i Pride-paraden. Jag förstår kritiken. Jag håller fullständigt med om att försvarandet av mänskliga rättigheter och likabehandling kräver konsekvent verksamhet och konkreta handlingar av myndigheterna. Denna skyldighet...

Läs mer

Den nya diskrimineringslagen och FN:s handikappkonvention gör Finland mer jämlikt för personer med funktionsnedsättning

Då jag reste i USA började jag funderade på varför det till många delar verkade som om man hade kommit längre vad gäller vilken ställning personer med funktionsnedsättning har jämfört med här hos oss. Många TV-program tolkas till teckenspråk, i gatubilden syns fler personer i rullstol och...

Läs mer

Rasistiska demonstrationer bör flyttas bort från närheten av skolor, flyktingmottagningar och moskéer

Mötesfrihet är en av de mest centrala grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Men är det rätt ur ett människo- och grundrättighetsperspektiv att till exempel skolelever, asylsökande och anställda på en flyktingmottagning skall tvingas vara rädda och tvingas möta ett beteende som...

Läs mer

Dags att utvidga perspektivet – tankar om jämlikhet av homo- och bisexuella

Att äktenskapslagen ändrades så att den inte längre fastslår makarnas kön var ett stort samhälleligt framsteg och resultatet av långvarig opinionsbildning, samhällsdebatt och en förändring i allmänhetens attityder.  Äktenskapsdebatten fortsätter dock ännu, eftersom möjligheten att gifta sig...

Läs mer

Visst kan det vara diskriminering att förbjuda huvudduk på arbetsplatsen– nyheterna fick det om bakfoten

Med anledning av veckan mot rasism finns det skäl att blicka tillbaka till förra veckans felaktiga nyheter om religiösa symboler på arbetsplatser. EU-domstolen gav två domar som handlade om diskriminering på arbetsplatsen på grund av religiösa symboler. Jag deltog i slutet av förra veckan i ett...

Läs mer
— 20 Items per Page
Visar 21-38 av 38 resultat.

Blogg

 

Detta är diskrimineringsombudsmannens blogg. I inläggen skriver diskrimineringsombudsmannen och byråns personal samt utomstående skribenter om teman med anknytning till ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling.

Man kan kommentera inläggen, men alla kommentarer modereras innan de publiceras. Vi accepterar endast sakliga kommentarer som respekterar var och ens människovärde.