Blogg

Det är dags att utvärdera motiveringarna för hur människohandelsoffer får uppehållstillstånd

Enligt utlänningslagen har offer för människohandel rätt att få uppehållstillstånd i två situationer: tillfälligt tillstånd, om det på grund av en straffprocess är motiverat att offret vistas i Finland, och kontinuerligt tillstånd, om personen befinner sig i en särskilt utsatt ställning. Den här...

Läs mer

Kvinnors rätt att klä sig som de vill är en jämställdhetsfråga

Onsdagen den 4 september 2019 publicerade diskrimineringsombudsmannen en rekommendation som har väckt diskussion. I rekommendationen konstaterades att förbuden att använda burkini, dvs. de badplagg som en del muslimska kvinnor använder, kan anses vara diskriminering på grund av religion och kön...

Läs mer

Praoperioden ska inte vara en fördjupning i diskriminering i arbetslivet

”Mamma, livet är inte rättvist.” Så konstaterade en femtonårig flicka åt sin mamma, när praon inte gick som tänkt på grund av att flickan använder rullstol och behöver assistans. Tanken med skolans praoperioder är att eleven ska få bekanta sig med arbetslivet under sin skoltid. Diskriminering...

Läs mer

Assistenthunden rör sig på samma ställen som sin användare

”Jag beklagar, men man får inte ta med sig hundar hit.” Med en sådan formulering avbryts planerna för alltför många personer med funktionsnedsättning när det gäller att tillbringa en kväll på restaurang, gå på teater eller till exempel köpa kläder. Diskrimineringsombudsmannen kontaktas...

Läs mer

En jämlik festivalsommar börjar med attityderna

Sommaren är festivalernas och evenemangens högtid. De populäraste festivalerna lockar tusentals besökare. När alla evenemang som ordnas runtom i Finland räknas in är det en mycket stor grupp som deltar i sommarens festligheter. Jag vill påminna om att personer med funktionsnedsättning har rätt...

Läs mer

Familjeliv – en grundläggande rättighet endast för högavlönade?

Vad är det viktigaste i livet? Det vanligaste svaret på denna fråga torde vara familjen. Familjelivet skyddas också i flera konventioner om skydd för de mänskliga rättigheterna och betraktas som en av de viktigaste och mest obestridliga mänskliga rättigheterna. Utifrån avgörandepraxis vid...

Läs mer

EU-valet är också ett människorättsval

Inom EU skyddas individens rättigheter av internationella konventioner, men också av de grundläggande rättigheterna som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Europeiska unionen bygger på gemensamma värderingar: respekt för människans värdighet, frihet,...

Läs mer

Projektet som skulle göra asylprocessen smidigare smulade sönder rättsskyddet för asylsökande

Under de senaste åren har lagändringar och strängare myndighetsförfaranden försämrat ställningen för asylsökande i Finland. En av de mest betydelsefulla lagändringarna som har inverkat på asylsökandens ställning var reformen av rättshjälpen som trädde i kraft år 2016. Via reformen, vars...

Läs mer

Människohandel riktad mot barn och unga – de vuxnas ansvar

Det är viktigt att vi i samhället diskuterar hur vi bättre än i nuläget kan skydda barn och unga mot sexuellt utnyttjande och sexuellt våld. Centralkriminalpolisen informerade nyligen om en brottshärva där flera personer misstänks för sexuellt utnyttjande av barn. Enligt Helsingin Sanomat...

Läs mer

Tillgänglighet kostar inte skjortan, men diskriminerande attityder kommer att stå oss dyrt

Johanna anmälde sig till kurser vid universitetet och upptäckte att föreläsningarna ordnades i föreläsningssalar som inte var tillgängliga. Hon kontaktade föreläsaren och bad om att man skulle byta föreläsningssal, så att också hon skulle ha möjlighet att delta i kurserna. Föreläsaren gick inte...

Läs mer

Att visa nazisternas hakkorflagga offentligt är förbjudet

Under de senaste åren har spänningarna i samhället ökat också i Finland. Rasismen ger sig till känna  som hatretorik på webben och glåpord  på gatan. Hatretorik och hatbrott riktas ofta mot människor som tillhör minoriteter. Ett ledsamt exempel på detta är den fientlighet som riktas...

Läs mer

Undre åldersgränser i bibliotek: en grupp får inte straffas

Yle kom nyligen med nyheten att biblioteket i Kouvola överväger att införa en undre åldersgräns. Orsaken till detta uppges vara att ungdomar orsakar skadegörelse och uppför sig störande. Diskrimineringsombudsmannen får med jämna mellanrum vetskap om liknande fall. Man vill utesluta ungdomar...

Läs mer

Myndigheter, visa exempel: tillgänglighetsarbete börjar med rätt attityd

När jag började jobba som överinspektör på diskrimineringsombudsmannens byrå för cirka två år sedan fick jag som ett av mina första jobb en klagan om diskriminering som visade sig vara ett av det mest arbetskrävande hittills. Det var frågan om tillgängligheten i en stads social- och...

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 70 år

Idag firar vi FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som godkändes för precis 70 år sedan och följdes av de första internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Bakgrunden till förklaringen, som godkändes strax efter andra världskriget och förintelsen, var behovet att...

Läs mer

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiäs självständighetshälsning

Självständighetsdagen är en bra tidpunkt att fundera på vad som för oss samman. Hur kan vi utveckla Finland så att vi hjälps åt att bära upp alla och att alla deltar i att bygga upp vårt gemensamma land? Tryggandet av mänskliga rättigheter, att se mångflad som en styrka och ett samhälle som alla...

Läs mer

Alla har rätt till måndagar! Arbetet för likabehandling av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet fortsätter

Österrike ordnade inom ramen för sitt program under EU-ordförandeskapet ett möte för de ombudsmän som ansvarar för rättigheterna för personer med funktionsnedsättning (Meeting of the EU Ombudspersons for Persons with Disabilities, 15–16 November 2018, Vienna). Även jag hade igår möjlighet att...

Läs mer

Inga undanflykter: också en studerande med funktionsnedsättning har sin framtid i arbetslivet

Ungefär 80 procent av alla personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Siffran är iögonenfallande. En betydande orsak till den svaga sysselsättningen är arbetsgivarnas inställning: en rullstol, ledarhund eller tolk är inte välkommen på arbetsplatsen – även om den används av...

Läs mer

Lagstiftningen om människohandel i Finland – tidigare, i dag och i framtiden

Startskottet för Finlands arbete mot människohandel kom i början av 2000-talet, då Finland på grund av sin passivitet hamnade på skamlistan i den rapport om människohandel som Förenta staterna publicerar varje år. Detta skedde vid samma tidpunkt som FN godkände det tilläggsprotokoll om...

Läs mer

Skoltransporten ska stödja barn, inte belasta dem

När skolterminen inletts har också skoltransporterna kommit i gång för såväl långväga resenärer som för de skolelever som behöver taxiskjuts på grund av en funktionsnedsättning eller sitt hälsotillstånd.  Ställvis har problem framkommit i fråga om beviljande av och arrangemang kring...

Läs mer

Varför är medier med flera röster bättre medier?

Mediernas uppgift är att återspegla samhället, beskriva verkligheten samt delta i den samhälleliga debatten och bygga upp framtiden. Men vems verklighet beskriver medierna, en hurdan värld skapas i medierna och varför är det här en viktig fråga? Tisdagen den 17 juli ordnar...

Läs mer
— 20 Items per Page
Visar 1-20 av 34 resultat.

Blogg

 

Detta är diskrimineringsombudsmannens blogg. I inläggen skriver diskrimineringsombudsmannen och byråns personal samt utomstående skribenter om teman med anknytning till ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling.

Man kan kommentera inläggen, men alla kommentarer modereras innan de publiceras. Vi accepterar endast sakliga kommentarer som respekterar var och ens människovärde.